Ocena brak

FRITSCH WERNER von (1880-1939) - generał

Autor /gumis Dodano /24.02.2011

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej był szefem sztabu korpusu, później zajmował wyso­kie stanowiska w Ministerstwie Reichswehry. W 1933 r. poparł Hitlera i w 1934 r. został miano­wany szefem kierownictwa wojsk lądowych, a rok później główno­dowodzącym wojsk lądowych.

W listopadzie 1937 r., w czasie spotkania z Hitlerem, zaprotesto­wał przeciwko planom podboju *Czechosłowacji, *Polski i Związku Radzieckiego dowodząc, że ich rea­lizacja spowoduje wojnę z Wielką Brytanią, do której Wehrmacht nie jest przygotowany.

Podobne stanowisko zajęli inni generałowie, co przekonało Hitlera, że musi się ich pozbyć, aby nie przeszkadzali w realizacji jego zamiarów, i na po­czątku 1938 r. zdymisjonował 35 generałów. Fritscha, na podstawie dowodów spreparowanych przez Hermanna *G6ringa, Heinricha *Himmlera i Reinharda *Heydricha, oskarżono o homoseksualizm. Taj­ny sąd wojskowy, któremu prze­wodniczył Góring, uwolnił Fritscha od zarzutów, ale jego kariera woj­skowa była skończona. Wrócił do swojego pułku artylerii jako ho­norowy dowódca pułku (Chef des Regiments). Zginął pod Warszawą 22 września 1939 r.

Podobne prace

Do góry