Ocena brak

FRIEDEBURG HANS von (1895-1945) - admirał

Autor /gumis Dodano /24.02.2011

Oficer niemieckiej marynarki wo­jennej, od 1943 r. dowodził flotą podwodną. 3 maja 1945 r. przejął stanowisko głównodowodzącego niemiecką marynarką wojenną. Na­stępnego dnia poddał marszałkowi polnemu Bernardowi *Montgome-ry'emu wszystkie niemieckie woj­ska na terenie Holandii, Danii i w północno-zachodnich Niem­czech.

8 maja w Karlshorst podpi­sał (jako przedstawiciel Kriegs-marine) akt kapitulacji wojsk nie­mieckich. Dwa tygodnie później popełnił samobójstwo.

Podobne prace

Do góry