Ocena brak

FREYTAG WALTER

Autor /Trofim Dodano /01.10.2012

ur. 28 V 1899 w Neudietendorf k.
Erfurtu, zm. 24 X 1959 w Heidelbergu, misjolog p r o t e s t . ,
działacz mis. i ekumeniczny.

Studiował filozofię i teologię na uniw. w Tybindze, Marburgu
i Halle; 1928 był dyr. Deutsche Evangelische Missions-
Hilfe w Berlinie, a 1929-53 - Hanseatische Missions-
-Gesellschaft; był też przew. Deutsche Evangelische Missions-
Tage i Deutsche Evangelische Missions-Rat, skupiającej
ewang. towarzystwa mis.: 1953 został prof, misjologii
i ekumenizmu na uniw. w Hamburgu i Kilonii;

od 1954 był
przew. działu studiów Ekum. Rady Kościołów, a od 1958
wiceprezydentem Świat. Rady Mis.; redagował czasopisma:
1940-59 „Evangelische Missionszęitschrift", 1951-56 „Evangelische
Weltmission" i 1952-59 „Ökumenische R u n d s c h a u " .
W pracy nauk. interesował się sytuacją Kościoła na Dalekim
Wsch., Kościołem lokalnym jako celem działalności mis.
oraz współzależnością pracy ekum. i misyjnej.

Najważniejsze
prace: Die junge Christenheit im Umbruch des Ostens (B
1938), Das Rätsel der Religionen und die biblische Antwort (St
1956), Kirchen in Neuen Asien (St 1958), Reden und Aufsätze
(Mn 1961).

 

Basileia. Walter F. zum 60. Geburtstag, St 1959; G. Brennecke, In Memoriam Walter F.. ZdZ 13(1959) 463; C. Ronicke, Walter F. gestorben. EMZ 16(1959) 161-165; H. Krüger, E. Schlink, In Memoriam Waller F.. ÖR 9(1960) 1-2.

Podobne prace

Do góry