Ocena brak

FRERE WALTER HOWARD

Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012

ur. 23 XI 1 8 6 3 w Cambridge,
zm. 2 IV 1 9 3 8 w Mirfield (Yorkshire), bp anglik., liturgista,
historyk Kościoła, muzykolog.

Studiował w Trinity College w Cambridge oraz w Wells
Theological College; po przyjęciu 1 8 8 9 anglik, święceń kapł.
pracował j a k o wile, w Stepney, gdzie ufundował studium do
badań nad śpiewem i liturgią średniow.; 1 8 9 2 wstąpił do nowo
powstałej wspólnoty anglik. Resurrection, której 1 9 0 2 został
przełożonym; był kaznodzieją w Cambridge ( 1 9 0 1 ) , a nast.
w Oksfordzie ( 1 9 1 3 - 1 4 ) ; 1 9 2 3 został konsekrowany w Westminster
Abbey na bpa T r u r o ; 1 9 2 1 - 2 5 uczestniczył w —» mechlińskich
rozmowach ekumenicznych (Recolections of Malines,
Lo 1 9 3 5 ) ; należał także do —» Bradshaw Society.

F. zasłynął przede wszystkim j a k o wydawca - The Winchester
Troper (Lo 1 8 9 4 ) , The Sarum Gradual and the Gregorian
Antiphonale Missarum (Lo 1 8 9 5 ) i The Hereford Breviary
and Hymns Ancient and Modern (wyd. wraz z L. E . G . Brownem;
I-II, Lo 1 9 0 4 - 1 1 ) , a t a k ż e 1 9 3 5 —» epistolarza.

Z  z a k r e s u
historii Kościoła anglik, napisał The English Church in the
Reigns of Elizabeth and James I, 1558-1625 (Lo 1 9 0 4 ) , The
Modern History of the Church of England (Lo 1 9 2 5 ) ; z dziedziny
liturgiki - The Use of Sarum (I-II, C 1 8 9 8 - 1 9 0 1 ) , A New
History of the Book of Common Prayer (Lo 1 9 0 1 , 1 9 6 9 ) ,
The Principles of Religious Ceremonial (Lo 1 9 0 6 ) , The Liturgical
Gospels (Lo 1 9 1 3 ) oraz niedokończone dzieło Studies in
Early Roman Liturgy (I-, Lo 1 9 3 0 - ) .

 

J.H. Arnold, E.G.P. Wyatt, Walter Howard F. A Collection of His Papers on Liturgical and Historical Subjects XXXV, Lo 1940; C S . Philips, Walter Howard F. Bishop of Truro, Lo 1947; Walter Howard F. His Correspondence on Liturgical Revision and Reconstruction XXXIX, Lo 1954; A.H. Thompson, DNB 1931-1940, 296-297; L. Ellinwood. NCE VI 194.

Podobne prace

Do góry