Ocena brak

FREDRO ANDRZEJ MAKSYMILIAN

Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012

ur. ok. 1 6 2 0 , zm.
15 VI 1 6 7 9 w Przemyślu, pisarz historyczny.

Od 1637 studiował w Akademii Krak.; 1 6 4 6 - 7 0 był
posłem na sejm i 1 6 5 2 marszałkiem sejmu (zerwanego
przez W. Sicińskiego); 1 6 5 4 został kasztelanem lwowskim,
a 1 6 7 6 wojewodą podolskim; w czasie najazdu szwedz.
pozostał wierny królowi, natomiast po abdykacji Jana II
Kazimierza opowiadał się za wyborem na tron Piasta.

Ogłosił m.in. Gestorům populi Poloni sub Henrico Valesio,
Polonorum postea Galliae rege (Gd 1 6 5 2 , 1659; Dzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezjuszem,
Ptb 1855), Przysłowia mów potocznych, obyczajowe, radne,
wojenne (Kr 1658, P 1 8 6 7 ) , Mónita politico-moralia et Icon
ingeniorum (<id 1 6 6 4 , Wwa 17652 1 ; Przestrogi polityczno-
-obyczajowe, Wl 1781), Scriptorum seu togae et belli notationum
fragmenta (Gd 1 6 6 6 , F 1 6 8 5 2 ) , Militarium seu axiómatům
belli ad harmoniom togae accomodatorum libri duo (A 1 6 6 8 ,
L 1 7 5 7 ), Vir consilii monitis ethicorum nec non prudentiae
civilis (wyd. pośm. Lw 1 7 3 0 ) oraz wiele listów. We wszystkich
swych pismach, którym nadał ogólną nazwę Catholicopolitica,
a zwł. w Przysłowiach i Przestrogach, F. jest moralizatorem;

F. przedstawił też własny program naprawy państwa,
który oparł na zasadach feudalnego republikanizmu;
broniąc dawnych przywilejów i wolności szlachty, wzywał
jednak do przywrócenia właściwej roli miastom i mieszczaństwu;
zabiegał o reformę oświaty i ukazywał konieczność
nauczania dziewcząt.

 

L. Kosiński. ..Przysłowia" Andrzeja Maksymiliana F.. Pz 1929; F. Stopa.
Pisarz o dwu obliczach Andrzej Maksymilian F., PrzWs 39(1931) 399-413; H. Barycz, Andrzej Maksymilian F. wobec zagadnień wychowawczych, Kr 1948; W. Czapliński. PSB VII 114-116; NKorbut II 157-160'; C. Eternas. Barok, Wwa 1973. 509-310; Indeks biograficzny, HNP VI 167.

Podobne prace

Do góry