Ocena brak

FRASSINETTI GIUSEPPE

Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012

ur. 15 XII 1804 w Genui,
zm. 2 I 1868 tamże, działacz k o ś c , pisarz r e i . , stuga Boży.

Po ukończeniu seminarium diec. w Genui przyjął 1827
święcenia kapł.; był proboszczem (kolejno w 3 parafiach)
w Genui, gdzie założył 12 organizacji kośc. (dla młodzieży,
kobiet, robotników, służących, kleryków), m.in. 1869 zgrom,
synów Maryi Niepokalanej.

Pisał dzieła z zakresu teologii mor. w duchu *-> probabilizmu
Alfonsa Liguori (wyd. w Genui, często pod tym samym
t y t u ł e m ) , np. Compendio della teologia morale (I-II, 1865-66,
To 1947")^ do gm., np. Compendio della teologia morale
11839, 1903- 6 ) , ascet., np. La gemma delle fanciulle cristiane
(1856; Klejnot panien chrześcijańskich, czyli święte panieństwo,
Kr 1898, 19132 ) oraz pastoralnej np. Gesù Cristo regola
del sacerdote (Fi 1852, 1889 ), // manuale pratico del parroco
novello (Navarra 1863, Tn 1902"').

Dzieła F. (Opere complete
L X I I I , CV 1906-12) odznaczają się erudycją teol. i bogatym
doświadczeniem osobistym, podkreślają powszechne powołanie
do doskonałości chrześcijańskiej. Wszczęty 1916
proces beatyf. doprowadzono do stwierdzenia heroiczności
cnót F.

 

G. Cappuro. Giuseppe F. e l'opera sua. Studio storico-crìtico con un catalogo generale delle opere edite e inedite, Genova 1908; C. Olivari, Della vita e delle opere del servo di Dio sacerdote Giuseppe F., R 1928; V. Vailati, Un maestro di vita sacerdotale, il servo di Dio Giuseppe F., Alba 1948; L. Muzzi, DSAM V 1138-1141; E. Sacco, F. Repetto, DIP IV 586-588.

Podobne prace

Do góry