Ocena brak

FRANZEN FRANS MICHAEL

Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012

ur. 9 II 1 7 7 2 w Uleáborg
(Finlandia), zm. 14 VIII 1 8 4 7 w H ä r n ö s a n d (Szwecja), bp
luterański, szwedz. poeta i filozof.

Studiował, a nast. wykładał filozofię w Abo (Turku);
1 7 9 5 został t am bibliotekarzem, 1 8 0 8 zaś członkiem akademii;
1 7 9 7 otrzymał nagrodę szwedz. Akademii za elegię
Süng öfver greve Gustaf Filip Creutz (Sto 1 7 9 7 ) . Po przyłączeniu
1 8 1 1 Finlandii do Rosji wyemigrował do Szwecji,
gdzie był p a s t o r em w Sztokholmie, a od 1 8 3 1 bpem w Härnösand.

Jako poeta inspirowany poezją i filozofią niem.
(I. Kant, J . G . H e r d e r ) , przeszedł ewolucję od klasycyzmu
do preromantyzmu, od młodzieńczych liryk erotycznych
nacechowanych idealizmem do wierszy moralizujących
i refleksyjnych; znany jest głównie jako liryk (Skaldestyken,
Sto 1 8 1 0 ) , a także autor psalmów i wierszy rei. (Fannysanger,
Sto 1 8 2 Í ) ; wyd. zbiorowe Samlade dikter (LVII, Orebro
1 8 6 7 - 6 9 ) .

 

G. Lundström, Frans Michael F. Liv och diktning under Kumlatiden, Gt
1947; E. Grafström, Frans Michael F. Nagra genealogiska uppgifter om hans släkt. Sto 1950; S.L. Anderson, En romantikens kyrkoman. Frans Michael F. och den andliga förnyelsen i Sverige under forra delen av 1800-lalet. Up 1977; T. Cieślak, Historia Finlandii, Wr 1983, 119, 166.

Podobne prace

Do góry