Ocena brak

FRANCO SECONDO SJ

Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012

ur. 22 I 1817 w Turynie, zm.
10 XI 1893 tamże, kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1832; po studiach teol. na G r e g o r i a n u m
w Rzymie, przyjął ok. 1836 święcenia k a p ł . ; uczył filozofii
i teologii w seminariach zak. w Voghera i Cagliari; był przełożonym
domu zak. w Turynie (1869-82, 1886-93) i mistrzem
nowicjatu w Chieri (1883-86). Szczególnie zajmował się
kaznodziejstwem (misje lud., rekolekcje dla kapłanów
i osób zak.), w wyniku czego powstały Prediche morali ed
apologetiche (I-V, Modena 1886-88), Conferenze (I-II, Modena
1889) i Sermoni per varie feste dell'anno (ITI, Modena
1889), oraz pisarstwem ascet., w którym popularyzował m.in.
kult —» Serca Jezusa - Della devozione di Cuore Santissimo di
Gesù e delle sue eccelenze (R 1854), Manuale dei devoti del
Santissimo Cuore di Gesù (Fi 1856, Tn 18892"), // mese di
giugno consacrato al Sacro Cuore di Gesù (Tn 1875, 18934;
Miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa, Kr 1877,
18812 i pod zmienionym tytułem Rozmyślania o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa, zwłaszcza na miesiąc czerwiec, Kr 1918)
i Matki Bożej - Il mese di maggio consacrato alla Santissima
Vergine (Ve 1865, 18977 ) oraz // cuore di Maria (Modena
1881).

Z bogatego dorobku F., wydanego zbiorowo j a k o Opera
del padre Secondo F. rivedute ed aumentate (LXXIII,
Modena 1883-99) na język pol. przetłumaczono nadto podręcznik
chrzęść wychowania Istruzione ai padri ed alle madri
di famiglia intorno al modo di allevare cristianamente le
parole (R 1853; Praktyczne rady dla rodziców wychowujących
dzieci po chrześcijańsku, Kr 1880), pracę apologetyczną
Risposte popolari alle obiezioni più comuni contro la
religione (ITI, Tn 1859, 1895"; Przystępne odpowiedzi na
zarzuty najwięcej rozpowszechnione przeciw religii I-II, Wl
1879-81) oraz komentarz do dokumentów pap. o częstej
komunii świętej Lettera ad una Superiora religiosa (Tn 1891;
Dekrety świętej Stolicy „Quemadmodum" (17 XII 1890) z objaśnieniami,
Prz 1917, 19-134).

 

Sommervogei IX 361-368; A. Monti. La compagnia di Gesù nel territorio della provincia torinese. Chieri 1920. V 340-487; M. Colpo, DSAM V 1014-1016; R. Aubert, DHGE XVIII 678-679.

Podobne prace

Do góry