Ocena brak

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOŻYCH

Autor /Heg Dodano /28.09.2012

° f. adoratorki Krzyża Św. (-* krzyż Chrystusa IV);

° f.
Boskiego Serca Jezusa;

° f. Boskiego Serca Jezusa z Padvariai
(—> Serce Jezusa V);

° f. Bożej Opatrzności z Baldegg
(—> Opatrzność Boża IV);

° f. Chrystusa Króla z Wenecji
(—> Chrystus Król III 3);

° f. Chrystusa Króla z Mariboru
(—* szkolne zakony);

° f. córki Bożej Opatrzności z Sâo
Paulo (—» Opatrzność Boża IV);

° f. córki Miłosierdzia (—»
miłosierdzie Boże IV);

° f. Dobrego Pasterza (—> Dobry
Pasterz IV 15°);

° f. Jezusa, Franciscaines de Jésus, na prawie d i e c ,
zał. 1877 w Amiens (Francja) przez Clémentine Ryder,
celem wychowywania dzieci opuszczonych i opieki nad
starcami; 1890 otrzymały zatwierdzenie d i e c ; 1970 liczyły
43 siostry w 4 domach; d om gen. od 1902 w Luingne (Belgia);

° f. Jezusa Ukrzyżowanego, Franciscanas de Jesús Crucificado,
na prawie d i e c , zał. 1920 w Guadalajara (Meksyk)
przez Felicitas de la Cruz (zm. 1947) dla ewangelizacji ubogich, kształcenia młodzieży i opieki nad sierotami; wskutek
prześladowań rei. w Meksyku przeniosły się 1930 do
Saint A n t o n i o (Teksas, Stany Z j e d n . ) , skąd 1942 wróciły do
Guadalajary; 1958 agregowane do braci mniejszych, 1967
otrzymały zatwierdzenie d i e c ; 1973 liczyły 78 sióstr;

° f. Królestwa Jezusa Chrystusa, Soeurs Franciscaines
du Règne de Jésus-Christ, na prawie d i e c , zał. 1834 w Macon
(Belgia) pod nazwą klarysek Św. Rodziny przez Iphigenie
Docquier (imię zak. Maria Elżbieta, zm. 1854) dla kształcenia
młodzieży, pielęgnacji chorych i wspierania misji; 1920
agregowane do braci mniejszych, 1926 przyjęły obecną
nazwę, a 1934 otrzymały zatwierdzenie d i e c ; 1935 rozpoczęły
pracę mis. w Kongu ( Z a i r ) , gdzie 1971 otworzyły nowicjat
dla kandydatek tubylczych; 1974 liczyły 138 sióstr
w 17 domach, d om gen. od 1900 w Manage (Belgia);

° f. małej rodziny Najśw. Serca Jezusowego (—> Serce
Jezusa V);

° f. miłosierdzia z Brna;

° f. miłosierdzia
z Luksemburga;

° f. miłosierdzia z Opawy;

° f. miłosierdzia
z Reinacker;

° f. miłosierdzia z R e u t e (—> miłosierdzie
Boże IV);

° f. misjonarki Bożego Dzieciątka, Franciscan Missionary
Sisters of the Divine Child (do 1954 Missionary of the
Divine Child), na prawie d i e c , zał. 1927 w Buffalo (stan
Nowy Jork) przez bpa Williama T u r n e r a (zm. 1936) dla rei.
wychowywania opuszczonych dzieci, zwł. imigrantów wł.;
1936 otrzymały zatwierdzenie d i e c , a 1956 agregowane do
braci mniejszych; pracują w ośrodkach katechet. i szkołach
p a r . ; 1975 liczyły 55 sióstr; dom gen. w Williamsville (stan
Nowy J o r k ) ;

° f. misjonarki Chrystusa Króla, Franciscan Missionary
Sisters of Christ the King, na prawie d i e c , zał. 1937 w Karaczi
(Pakistan) przez Salesiusa Lemmensa O FM (zm. 1942)
i Bridgetę Bibianę Sequeire dla pracy mis., wspomagania
i kształcenia najuboższych; 1939 agregowane do braci mniejszych;
prowadzą szkoły średnie z językiem ang. i urdù oraz
zajmują się pracą charytatywno-wychowawczą; 1970 liczyły
120 sióstr w 15 domach (w 6 d i e c ) ; d om gen. w Mirpur Chas;

° f. misjonarki Chrystusa z Rimini, Francescane Missionarie
di Cristo, zw. także Terziarie Francescane di S.
Onofrio, na prawie pap., eryg. 1906 na prawie diec. ze
wspólnoty f. tercjarek, zal. 1882 i kanonicznie eryg. 1886
w Rimini (Wiochy) przy kościele S. Onofrio dla kształcenia
młodzieży; 1906 agregowane do kapucynów, 1922 otrzymały
zatwierdzenie d i e c , 1944 dekret pochwalny Stolicy Apost.,
a 1959 zatwierdzenie ostateczne; prowadzą działalność charytatywno-
wychowawczą oraz mis.; mają swoje domy także
w Belgii i Etiopii; 1984 liczyły 200 sióstr w 26 domach; dom
gen. w Rimini;

° f. misjonarki Dzieciątka Jezus (—* Dziecię Jezus V 16°);

° f. misjonarki eucharystyczne (—» misjonarki eucharystyczne);

° f. misjonarki Eucharystii, Francescane Missionarie
dell' Eucaristia (do 1950 Piccole Ostie del Divino A m o r e ) ,
na prawie p a p . , zał. 1924 w Palermo (Włochy) przez Rosę
Majo (zm. 1967) dla pomocy k a p ł a n om w katechizacji, nauce
muzyki i śpiewu k o ś c ; 1952 otrzymały zatwierdzenie d i e c ,
1962 dekret pochwalny Stolicy Apost. i zatwierdzenie tymczasowe;
prowadzą działalność charytatywno-wychowawczą;
1984 liczyły 48 sióstr w 8 domach; dom gen. w Palermo;

° f. misjonarki Najśw. Serca (—* Serce Jezusa V ) ;

° f. Najświętszej Eucharystii, Sisters of St. Francis of
the Holy Eucharist (do 1968 Franciscan Sisters of Perpetual
A d o r a t i o n ) , na prawie d i e c , eryg. 1900 w Nevada (stan
Missouri) z klasztoru zał. t am 1893 przez mniszki f. z Grimmenstein
(Szwajcaria); zajmują się kształceniem młodzieży;
1939 agregowane do braci mniejszych; 1973 liczyły 50 sióstr
w 1 domu;

° f. Najśw. Serca Jezusa z Caracas;

° f. Najśw.
Serca Jezusa z Rio de Janeiro;

° f. Najśw. Serca Jezusa
z Villeurbanne (dzielnica Lyonu);

° f. Najśw. Serca z Joliet;

° f. Najśw. Serca z Lowanium;

° f. Najśw. Serca z
Si-an;

° f. oblatki Najśw. Serca Jezusa;

° f. pokutnice
rekolektki Najśw. Serca z E u p e n ;

° f. Serca Jezusçwego
(—» Serce Jezusa V);

° f. Najśw. Trójcy (—» Trójca Święta
V ) ;

° f. od Krzyża z Libanu (—» krzyż Chrystusa IV);

° f. Opatrzności Bożej (-» Opatrzność Boża IV);

° f.
Przenajdroższej Krwi (—» Krew Chrystusa);

° f. Pana Jezusa, Francescane del Signore (della Città),
na prawie pap., zał. 1885 w Caltanissetta (Włochy) przez
Angelico Lipani OFMCap (zm. 1920) celem kształcenia
młodzieży i pielęgnacji chorych w szpitalach; 1909 agregowane
do kapucynów; 1937 otrzymały zatwierdzenie d i e c , a
1950 dekret pochwalny Stolicy Apost.; 1954 rozpoczęty
pracę w Brazylii, a 1961 we Francji; 1984 liczyły 207 sióstr
w 45 domach; d om gen. w Rzymie;

° f. Słowa Wcielonego (—* misjonarki f. Stówa Wcielonego),
Janina Kowalczyk

° f. służebnice Krzyża, Sórores Franciscales Ancillae
Crucis, siostry z Lasek, zgromadzenie zak. na prawie pap.,
o p a r t e pierwotnie na regule III zakonu św. Franciszka z
Asyżu (obecnie na własnych ustawach konst. zatwierdzonych
przez Stolicę Apost. 1981). zał. 1918 przez R. —> Czacką
w Warszawie; celem zgrom, jest służba niewidomym, apostolstwo,
ofiara i ekspiacja za duchową ślepotę świata, w zjednoczeniu
z męką Chrystusa i j e g o krzyżem.

Zgromadzenie otrzymało 1918 ustne zatwierdzenie kard.
A. Rakowskiego (1919 błogosławieństwo apost. Benedykt
a XV), a 1922 aprobatę d i e c ; pierwszą przełożoną gen.,
z nominacji Rakowskiego, była założycielka (pełniła urząd
do 1950), a kierownikiem duchowym ks. Władysław Krawiecki
(do 1920). F. związały się z zał. 1910 przez Czacką
Tow. Opieki nad Ociemniałymi, z którym 1922 utworzyły
Dzieło Niewidomych w Laskach k. Warszawy (erygowano tu
nowicjat i d om macierzysty zgrom, oraz przeniesiono niektóre
zakłady Tow.); nuncjusz apost. A. Ratti (późniejszy pap.
Pius XI) zaproponował na kierownika duchowego zgrom,
i Dzieła Niewidomych (po śmierci Krawieckiego) ks. W.
—> Korniłowicza, który formował siostry w duchu umiłowania
liturgii (zwł. mszy św. i śpiewu gregoriańskiego), a także
myśli Tomasza z Akwinu.

W 20-leciu międzywojennym f. prowadziły
w Laskach, przy współpracy osób świeckich, obok
zakładu tyflologiczno-pedagogicznego, dom rekolekcyjny,
a w Warszawie wydawnictwo i księgarnię —> Verbum (1934-
-39) oraz Bibliotekę Wiedzy Rei.; byty też animatorkami
kręgu młodych intelektualistów pogłębiających wiedzę rei.
oraz poszukujących Boga; utworzyły ponadto swoiste cent
r um życia rei. (zwł. w Laskach), skupiające elitę inteligencji
k a t . ; 1939 zgrom, liczyło 162 siostry w 3 domach zak. (Laski,
Warszawa, Chorzów) i obejmowało opieką 437 niewidomych.

W okresie okupacji niem. zakłady Dzieła i zgrom,
w Laskach dwukrotnie ewakuowano; f. udzielały nadal pomocy
ofiarom wojny (m.in. Żydom i ociemniałym żołnierzom),
prowadziły okresowo szpital wojskowy (1939) i 1944
powstańczy, którego kapelanem był ks. S. Wyszyński, sprawujący
przejściowo (od 1942) duchową opiekę nad mieszkańcami
Lasek.

Obecnie f. pracują jako nauczycielki, wychowawczynie
w internatach i przedszkolach, bibliotekarki i pielęgniarki,
n a d t o uczestniczą w pracach par. i katechet.; 1985 zgrom,
liczyło 225 sióstr w 9 domach i placówkach apost., m.in.
Laski (dom macierzysty, zaklad dla niewidomych, dom rekolekcyjny),
Warszawa (dom gen., nowicjat, Biblioteka Wiedzy
R e i . , duszpasterstwo niewidomych), Ż u ł ó w k. Krasnegostawu
(zakład opiekuńczy dla niewidomych i niepełnosprawnych
k o b i e t ) , Rabka (przedszkole), Szczawnica-Krościenko (dom
modlitwy), Izabelin (kościół p a r . ) ; 1922-85 f. przygotowały,
wspólnie ze świeckimi pracownikami Dzieła, do samodzielnego
życia ok. 1700 niewidomych; po II wojnie świat, jako
j e d n e z pierwszych podjęły pracę w ruchu ekum., m.in.
Halina Lossow (s. J o a n n a ) ; zgrom, wydało m.in. poetkę Lucynę
Westwalewicz (s. Nulla), krytyka lit., filozofa i tłumacza
Teresę Landy (s. Zofia), rzeźbiarkę Zofię Sokołowską
(s. Katarzyna od ran Pana Jezusa) oraz publicystkę Barbarę
Wosiek (s. R u t ).

 

R. Wosiek. Maika Elżbieta Czacka (1876-1961), WNZP II 481-515; J. Turowicz. Służebnice Krzyża, Tygodnik Powszechny 23(1969) nr 10; M. Zaleska i in.. Siostry f. służebnice Krzyża, WNZP IV 369-420; E. Jablońska-Deptuta. DHGE XVIII 650-651; J. Bar. DIP IV 441-442; R. Wosiek, M. Zaleska, F. służebnice Krzyża, ZFP I 143-148; J. Stabińska. Matka Elżbieta Czacka, Pz 1981; R. Wosiek. Laski, WNZP XIV 472-494; J. Szachno, F. służebnice Krzyża (Laski), w: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, Lb 1982, I 213-278; E. Backiel. Początki zgromadzenia sióstr f. służebnic Krzyża (1918-1961), Wwa 1983; J. Burzyk, Odnowa ustawodawstwa zgromadzenia f. służebnic Krzyża po Soborze Watykańskim 11, Lb 1984 (mpsBKUL).

 

° f. Świętego Dziecięctwa z Iczang, Francescane della
Santa Infanzia, na prawie d i e c , zał. 1905 w Kiangczou
(diec. Iczang, prow. H u p e j , Chiny) przez Modesta Everaerts
i Marcella Sterkendries O FM dla prowadzenia tamtejszego
sierocińca zal. 1870; zajmują się pracą wychowawczą; 1915
agregowane do braci mniejszych; 1917 liczyły 30 sióstr, a
1950 ok. 120;

° f. Świętego Dziecięctwa z Kuanghua, Francescane
della Santa Infanzia, na prawie d i e c , zał. 1916 w wikariacie
apost. Kuanghua (prow. H u p e j , Chiny) dla nauczania katechumenów
i młodzieży w szkołach; 1927 otrzymały zatwierdzenie
d i e c ; 1916 liczyły 40 sióstr, a 1939 tylko 18;

° f. Świętego Ducha (-» Duch Święty V 3°);

° f. Świętego
Krzyża (—» krzyż Chrystusa IV);

° f. wynagrodzicielki Chrystusa-Hostii, Franciscaines
Réparatrices de Jésus-Hostie, na prawie d i e c , zał. 1894
w Paryżu; 1897 otrzymały zatwierdzenie d i e c , a 1934 zostały
agregowane do braci mniejszych; celem jest codzienna adoracja
Najśw. Sakramentu, modlitwa i p o k u t a w intencji rozwoju
wiary, kat. wychowanie młodzieży, pomoc w rozwoju Akcji
Katolickiej Kobiet; 1975 miały 10 domów we Francji i Belgii;
dom gen. w Paryżu;

° f. z klasztoru Św. Krzyża w
Mindelheim (—» krzyż Chrystusa IV);

° zgromadzenie
sióstr antonianek od Chrystusa Króla III zak. regularnego
św. Franciszka z Asyżu (—> antonianki);

° zgromadzenie
sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (—* pasjonistki);

° zgromadzenie służebnic Najśw. Serca Jezusowego (—>
sercanki);

° f. Najświętszego Sakramentu (—» adoratorki
10; w Polsce od 1972 ubogie klaryski od wieczystej adoracji).

Podobne prace

Do góry