Ocena brak

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Autor /Franek Dodano /24.04.2011

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek, odrębność i współzależność rzeczy zostały w nim nie mniej uwzględnione, niż gdyby umysł i wola Boża dokonały wielu aktów. Tak bowiem dzieje się zawsze, że wszelka należycie usposobiona wola, która postanawia chcieć kilku przymiotów jednakowo obecnych, woli i przekłada nade wszystko ten, który jest najbardziej godny miłości.

Z tego wynika, że gdyby przed wiekami Najwyższa Opatrzność zamierzyła i postanowiła wszystko, co miała stworzyć, to najpierw zechciała i szczególniejszym umiłowaniem pokochała ów najwdzięczniejszy przedmiot swej miłości, jakim jest nasz Zbawiciel, po czym kolejno umiłowała wszelkie inne stworzenia, w zależności od tego, w jakim stopniu przyczynią się do Jego służby, chwały i uwielbienia.

Tak więc wszystko został uczynione dla tego Boskiego Człowieka, który z tego powodu nazwany jest „pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kol 1, 15), posiadanym przez Boski Majestat „na początku Jego dróg” (Prz 8, 22) i zanim cokolwiek innego uczynił, „stworzonym przed wiekami” (Syr 24, 14). „Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone [...], a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa [...]. On jest też głową ciała Kościoła, (On) we wszystkim zachował pierwszeństwo” (Kol 1, 16-18).

Winnicę sadzi się głównie ze względu na owoc. Zatem owoc jest pierwszym przedmiotem zamierzonym i pożądanym, jakkolwiek liście i kwiaty wyprzedzają go w rozwoju. Tak samo i wielki Zbawiciel był pierwszy w zamierzeniu Bożym, w owym powziętym przez Opatrzność Bożą przedwiecznym zamyśle nadania bytu wszelkiemu stworzeniu. Ze względu na ten upragniony owoc została zasadzona winnica wszechświata i ustanowione następstwo wielu pokoleń, które na podobieństwo liści i kwiatów wyprzedziły Go, niby zwiastuny i gońce, stanowiąc przygotowanie zmierzające do wydania tego winnego grona [...].

Podobne prace

Do góry