Ocena brak

FRANCHI ALESSANDRO kard.

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. 25 VI 1819 w Rzymie,
zm. 31 VII 1878 tamże, dyplomata papieski.

Po studiach teol. pracował w Kongr. do Spraw Nadzwyczajnych
Kościoła oraz w Sekretariacie Stanu; 1853 w Hiszpanii
uczestniczył w pracach nad zawarciem konkordatu;
1856 został abpem tytuł. Tesaloniki, nast. internuncjuszem
przy dworze toskańskim, 1860 s e k r e t a r z em Kongr. do Spraw
Nadzwyczajnych Kościoła, a 1868 nuncjuszem w Hiszpanii;
1871 będąc legatem w Konstantynopolu, uratowa! od schizmy
Kościół arm.; 1873 mianowany kardynałem, a 1874
prefektem Kongr. Rozkrzewiania Wiary; za pontyfikatu
pap. Leona X I I I pełnił funkcję Sekretarza Stanu.
Przyjaźnił się z W. —» Czackim;

1865 został członkiem
pap. komisji do założenia Pap. Kolegium Pol. w Rzymie.
Jego staraniem wydano akta dyplomatyczne Stolicy Apost.
w obronie Kościoła pol. pod zaborem ros. (—* Expositio
documentis munita); był znawcą i rzecznikiem spraw pol.
w Watykanie.

 

L. Testé, Preface au conclave. P 1877, 222-224; J. Popiel, Kardynał F., Czas 30(1878) nr 180; tenże. Listy z Włoch (IV), Przegląd Lwowski 10(1880) 181; D. Ferrata, Mémoires. R 1920, I 32-35; M. de Camillis, ECat V 1622; P. Semcnenko. Dziennik. SPM II; J. Mrówczyński. Ksiądz Walerian Kalinka, Pz 1972; A. Potocka. Mój pamiętnik, Wwa 1973, 132, 426.

Podobne prace

Do góry