Ocena brak

FOTOPERIODYZM

Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013

Reakcja organizmu na zmieniający się w cyklu dobowym czas trwania okresów światła i ciemności, związana z działaniem tzw. zegara biologicznego. Jest wynikiem dostosowania się roślin i zwierząt do środowiska, w którym taki cykl występuje. Cechą charakterystyczną fotoperiodyzmu jest tzw. krytyczny fotope-riod, czyli graniczna wartość czasu trwania dnia lub nocy, która uruchamia procesy fizjologiczne i behawioralne.

Zwierzęta korzystają z fotoperiodyzmu w celu ustalenia początku okresu godowego, rozpoczęcia migracji, czy też przygotowania organizmu do —> hibernacji. W przypadku kręgowców narządem związanym z regulacją zegara biologicznego poprzez fotoperiodyzm jest szyszynka, produkująca hormon -» melatoninę.

Fotoperiodyzm roślin związany jest głównie z regulacją procesów fizjologicznych oraz z wejściem roślin w fazę rozwoju generatywnego. Kwitnienie wielu roślin uzależnione jest od ilości godzin światła w ciągu doby. Z tego względu dzielimy je na rośliny dnia krótkiego, długiego i pośredniego. Owies czy żyto należą do roślin dnia długiego, kwitną, jeżeli dzień trwa dłużej niż 14 godzin, ale również w ciągłym oświetleniu. Z kolei rośliny dnia krótkiego (soja, proso) wymagają ciągłego okresu ciemności o określonym czasie trwania, np. co najmniej 14 godzin.

Jeżeli ciemność zostanie przerwana nawet krótkim okresem jasności, to do kwitnienia nie dojdzie. Rośliny pośrednie kwitną tylko przy określonym czasie trwania dnia, np. trzcina cukrowa wymaga 12-14 godzin oświetlenia. Rośliny kwitnące tylko-podczas dnia krótkiego lub długiego noszą nazwę roślin ambifotoperiodycznych, natomiast takie, które są niewrażliwe na zmiany długości dnia to rośliny obojętne fotoperiodycznie.

Ich czas kwitnienia związany jest z osiągnięciem odpowiedniej fazy w rozwoju. Regulację fotoperiodyzmu roślin zapewnia zlokalizowany w wierzchołkach wzrostu liści fotoreceptor zwany -> fitochromem. Ilość dni o odpowiedniej długości, niezbędna do kwitnienia rośliny, jest zależna od gatunku, np. rzemieniowi (Xantbium), roślinie dnia krótkiego, wystarcza jedna długa noc, aby doszło do kwitnienia.

Podobne prace

Do góry