Ocena brak

FORTEM PIUMQUE PRAESULUM, Chwalmy mężnego pasterza

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

Hymn w oficjum czytań na dzień św. —» Ambrożego
(w LH od 1971), ułożony przez LB. Amalteo (zm.
1573); wysławia Świętego jako dobrego i mężnego pasterza
Kościoła, nauczyciela wiary wykładającego Pismo św. w homiliach,
oraz a u t o r a hymnów k o ś c ;

wzmianka w 2 strofie o
odwadze Ambrożego nawiązuje do odmówienia regentee Justynie
oddania arianom 2 kościołów (385) oraz skłonienia
ces. Teodozjusza Wielkiego do odbycia pubi, pokuty po masakrze
ludności Tesaloniki (390); hymn zawiera prośbę o
zachowanie jedności Kościoła.

 

Hymni instaurandi Breviarii Romani. CV 1966. 257; LH I 932 (Liturgia
godzin. Pz 1982. 1 972); A. Lentini, Hymnorum series in Liturgia Horarum. Not 9(1973) 184; tenże. Te decet hymnus, CV 1984. 234.

Podobne prace

Do góry