Ocena brak

Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego - Wspieranie i wspomaganie

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Akcentuje sposób realizacji zadań wychowawczych jako złożonych in­terakcji międzyludzkich, zmierzających do dwupodmiotowego, partnerskie­go i wielosytuacyjnego współdziałania wychowawcy i wychowanka. Wspie­ranie odnosi się przede wszystkim do warunków i okoliczności, w jakich następuje rozwój określonych właściwości zachowań człowieka, jego postaw i przekonań lub stylów życia (za I. Obuchowską, 1996).

Wspomaganie dotyczy tych czynników, które nie odnoszą się do „dysfunkcji czy zaburzeń, ale do wartościowanych pozytywnie właściwości psychicznych, mechani­zmów osobowości i wpływów środowiska". Wspomaganie obejmuje dyna­mizowanie, wzmacnianie czynników sprzyjających lub utrwalanie korzyst­nych sił, mechanizmów i tendencji, w odróżnieniu od dokonywania zmian i przekształceń w psychice, które należą już do psychoterapii, „Psychoterapia może zmniejszać cierpienie i rozwiązywać niektóre trudności wynikające z doświadczenia bólu psychicznego" (G. Brearley, 1999).

Podobne prace

Do góry