Ocena brak

Formy pamięci autobiograficznej (Conway, 1996).

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Pamięć okresów życia (okres nauki szkolnej, pierwsze małżeństwo). Pamięć ta ma charakter schematowy i bardzo ogólny. Zawiera raczej wiedzę na temat własnego życia niż zapis pamięciowy faktycznych doświadczeń. Zawartość tej pamięci jest dość podobna u różnych ludzi

Pamięć zdarzeń ogólnych (wywiadówki, kartkówki). Obejmuje ona zdarzenia, które cyklicznie powtarzają się co pewien czas lub też zdarzenia, które należą do obszerniejszej grupy (np. uroczystość zakończenia szkoły podstawowej przypomina coroczną uroczystość rozdania świadectw, ale występuje tylko raz w życiu).

Pamięć zdarzeń specyficznych (pierwszy pocałunek)Dwa pierwsze rodzaje pamięci są uporządkowane pojęciowo i semantycznie, natomiast zdarzeń specyficznych  ma charakter sensoryczny i jest presemantyczna.

Pamięć okresów życia i pamięć zdarzeń ogólnych rzadziej ulegają amnezji, natomiast pamięć zdarzeń specyficznych  jest wrażliwa na amnezję. Amnezja pojawia się na poziomie pamięci jawnej, zaś pamięć ukryta jest bardziej na nią odporna. Sugeruje to, że amnezja jest w gruncie rzeczy zaburzeniem mechanizmu wydobywania danych z pamięci, natomiast nie dotyczy samej zawartości pamięci.

Przykład pakietu pamięci autobiograficznej. Pakiety zawiera wiedzę autobiograficzną z okresu wczesnej dorosłości. W tym okresie w życiu opisywanej osoby dominowała realizacja dwóch tematów: praca naukowa oraz relacje interpersonalne. W obrębie tych dwóch tematów pojawiały się różne zdarzenia ogólne, które następnie dzielą się na zdarzenia specyficzne. Nie wyspecyfikowano przykładowych zdarzeń specyficznych składających się na obserwację zachowania badanych w warunkach stresowych ani też składających się na kupno serwisu (wizyta w sklepie, trudności w podjęciu decyzji, kłótnia, ustępstwo, płacenie w kasie, itd.).

Podobne prace

Do góry