Ocena brak

Formy okresu ars nova

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Mimo wielkich rónic kulturowych miedzy muzyka francuska a włoska nie było w XIV wiekuprzepasci. Teoretycy i kompozytorzy wymieniali sie odkryciami. Z francuskiego Awinionu doWłoch przechodziła mistrzowska kontrapunktyka, z Włoch do Francji - nowe formy piesni.

Własnie akompaniowana instrumentalnie piesn stała sie najwaniejsza form;} okresu ars nova.Ballata, rondo czy virelai były przewanie trzygłosowymi piesniami artystycznymi (dwa głosyi instrument lub głos i dwa instrumenty, przy czym instrumenty były zawsze głosaminiszymi). Bullata była piesnia pochodzenia tanecznego, złoona z kontrastujacych czesci, pospiewie solowym właczał sie tu chór z refrenem, najczesciej pogodnym. Mistrzem dwu- itrzygłosowej włoskiej ballaty był Landini. Rondeau - to dwu-, trzy- lub czterogłosowa piesnze stałym refrenem złoonym z dwu krótkich fraz melodii, stanowiacych podstawe całejzwrotki tekstu.

Ponieważ powtarzały sie owe frazy ciagle, „w kółko”, nazwano je rondeau.Typowa forma włoskiej ars nova była caccia. Najwaniejsza forma tego okresu stał siemadrygał włoski. Nazwa tej formy pochodzi badz to z mandriiili (piesn pastoralna), badzniutriruze (piesn wiesniacza w jezyku matczynym, czyli ojczystym), badz te madriale (hymndo Dziewicy). Madrygał wykonywały zazwyczaj dwa głosy wokalne z towarzyszeniemtrzeciego, instrumentalnego.

Głos górny był o wiele bogatszy od pozostałych. Z punktuwidzenia formy madrygał składał sie z dwu lub trzech zwrotek trzygłosowych i strofykoncowej w dwu głosach, która nazywano ritornelem. a która miała inne ju muzyczne ujecie.Madrygał naleał do ulubionych piesni na dworach.

Podobne prace

Do góry