Ocena brak

FORDON JÓZEF JAKUB OFMConv

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

Imię zak. Melchior,
ur. 5 VIII 1862 w Grodnie, zm. 27 II 1927 tamże, działacz
charytatywny.

Do seminarium duch. wstąpił 1883 w Wilnie; po przyjęciu
1887 święceń kapł. był proboszczem w Strubnicy (1887-93),
Dąbrowie Białostockiej (1893-1903), Grodnie (1903-05)
oraz w par. Wszystkich Świętych w Wilnie (1905-09), na terenie
której dzięki jego s t a r a n i om powstały 3 nowe parafie
z własnymi kościołami; 1907 usunięty z miasta za zbieranie
podpisów wśród duchowieństwa i wiernych pod petycją do
pap. Piusa X, by wziął w o b r o n ę abpa E. Roppa przed władzami
ros., zamieszkał przy kaplicy cmentarnej w Ponarach
k. Wilna, kierując nadal parafią;

do zakonu wstąpił
1910 i po odbyciu nowicjatu w Krakowie został kapelanem
dworskim w Wace Murowanej; 1915 w Grodnie, jako wikariusz,
wyrażając gotowość oddania życia, uratował 13
strażaków (6 katolików, 3 prawosławnych i 4 żydów) skazanych
przez niem. władze wojskowe na rozstrzelanie;

od
1919 byt gwardianem reaktywowanego klasztoru w G r o d n i e ,
1920-21 w Wilnie, a po powrocie do Grodna doradcą i spowiednikiem
Maksymiliana Kolbego oraz opiekunem duchowym
zespołu —> „Rycerza N i e p o k a l a n e j " . F. uważany był
za apostoła miłosierdzia i łagodności oraz gorliwego duszpasterza;
beatyfikacja F. była pragnieniem Kolbego.

 

COFMC 24(1927) 126, 330-336; A. Kolbe, Ojciec Melchior F., Kalendarz
Rycerza Niepokalanej 5(1929) 76-87; A. Wojtczak, Ojciec Melchior F. franciszkanin. Kr 1956 (mpsArFrKr); I. Borkiewicz, F. Józef ojciec Melchior, HP I 341-352; W.J. Surmacz. Dwaj przyjaciele ojca Maksymiliana Kolbe, w: Ojciec Maksymilian Kolbe. Środowisko życia i działalności, Wwa 1971, 142-159, 166-172; W. Jaśkiewicz, Ojca Melchiora F. - wspominam, w; Serafickie dusze. R 1972. 105-124; D. Synowiec, Franciszkanie polscy 1772-1970, ZFP II 24; A. Wojtczak, Kaptan wedle serca Bożego ojciec Melchior Józef F., w: Franciszkowi rycerze. Ojciec Kolbe i jego współpracownicy, Niepokalanów 1981.
149-188.

Podobne prace

Do góry