Ocena brak

FONTAINEBLEAU, m. 90 km na płd. wsch. od Paryża, rezydencja królów Francji, a potem Napoleona

Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013

27 X 1807 Francja i Hiszpania zawarły w F. sojusz przeciwko Portugalii, na mocy którego Napoleon wysłał przez hiszp. terytorium 1 korpus obserwacyjny Girondy pod rozkazami Junota w celu zajęcia Portugalii.

18 X 1810 i 19 I 1813 Napoleon wydał tu 2 dekrety zaostrzające postanowienia blokady kontynentalnej. W F. Napoleon podpisał 6 IV 1814 swą pierwszą abdykację, zatwierdzoną 11 IV specjalną konwencją.

20 IV 1814 na Dziedzińcu Białego Konia (zw. potem Dziedzińcem Pożegnania) odbyło się słynne pożegnanie Napoleona ze starą gwardią przed wyjazdem na Elbę. Starą gwardię reprezentował 1 p. grenadierów pieszych oraz oddział marynarzy. Obecnych było kilkadziesiąt osób z otoczenia cesarza, ale ani jeden z marsz. Byli tam m.in.trzej Polacy: gen. Józef Kossakowski, gen. Michał Pac i płk Stanisław Wąsowicz. Po kilku słowach skierowanych do żoł. cesarz, nie mogąc dalej mówić ze wzruszenia, ucałował sztandar 1 p., trzymany przez por. Forti, a następnie objął dow. p. gen. Pe-tita. Sztandar 1 p. grenadierów traktowano od tej pory jak najświętszą relikwię.

Regiment otrzymał go od cesarza w V 1813. Pod nim p. walczył pod Lutzen, Budziszynem, Wlir-schen, Weisenfels, Dreznem, Wachau, Hanau, Brienne, Montmirail, Chateau-Thierry, Vauchamps, Arcis-sur-Aube, St-Dizier i Montereau. Gen. Petit ukrył go podczas Pierwszej Restauracji. W 1815 1 p. grenadierów otrzymał nowego orła, dlatego też wspomniany tu sztandar nie został użyty w walce. Kiedy w 1840 gen. Petit, jako komendant Pałacu Inwalidów, przyjmował tam prochy cesarza, wydobył z ukrycia historyczny sztandar i zawiesił w swoim salonie.

Następnie ofiarował go Napoleonowi III dla Muzeum Pamięci. W 1872, po upadku Drugiego Cesarstwa, sztandar został zwrócony synowi gen. Petita. Jeden z jego spadkobierców, Ha-ton de la Goupilliere, ofiarował go w 1927 Muzeum Armii i znajduje się on tam do dziś w Sali Sztandarów.

Dziś w zabytkowym pałacu można oglądać apartamenty cesarza, zachowane według stanu z 1814.

Podobne prace

Do góry