Ocena brak

Fodora modułowa struktura umysłu

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

Fodora modułowa struktura umysłu - opis i wyjaśnienie umysłu (—modele umysłu) jako struktury, którą tworzą hierarchicznie zorganizowane trzy typy systemów: przekazujące (ang. transducem), wejścia (ang. input systems) \ procesory centralne (ang. central processors). Systemy przekazujące, odbierając specyficzne rozkłady stymulacji ze środowiska, przenoszą dane o otoczeniu do systemów wejść; systemy wejść pełnią funkcję łącznika między systemami przekazującymi a procesorami centralnymi, których podstawową funkcjąjest generowanie hipotez na temat tego, jaki jest świat, i tworzenie wiedzy o świecie. Systemy przekazujące i systemy wejść mają charakter modułów (—przetwarzania informacji moduły) i organizację pionową (w obrębie tej organizacji nie występuje zjawisko przenikania informacji z jednego modułu do drugiego), ich funkcjonowanie jest zautomatyzowane; poszczególne moduły przetwarzają informacje niezależnie od siebie, natomiast procesory centralne funkcjonują w sposób niemodułowy; procesory poznawcze współdziałają z sobą, wskutek czego dane z zewnątrz podlegają korekturze w świetle dotychczasowej wiedzy (pojęć, schematów poznawczych). Treści przetwarzane przez procesory centralne nie podlegają jak moduły ograniczeniom, tzn. wszystko, co człowiek wie na podstawie danych z różnych systemów wejść oraz z dotychczasowych informacji przechowywanych w pamięci, może być przez niego wykorzystane w procesie myślenia i kształtowania się wiedzy. J.A. Fodor uważa, że centralne przetwarzanie cechuje m.in, — globalność i — izo-tropiczność. F.m.s.u. jest różna od modelu umysłu opartego na — metaforze komputerowej. 

Podobne prace

Do góry