Ocena brak

FLORA

Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012

Rzym. bogini wiosny, kwiatów i roślin, zw. także
F. Mater, identyfikowana z gr. boginią Chloris.

Kult F. należy do najstarszego nurtu religii rzym.; była
czczona w środk. Italii już u Osków i Sabinów; F. poświęcono
świątynię na Kwirynale, drugą wybudowano 238 prz.Chr. w
pobliżu Circus Maximus. Uroczystość ku czci bogini, zw.
Floralia lub Ludi Florales, została ustanowiona 241 prz.Chr.
(od 173 prz.Chr. była obchodzona 28 IV - 3 V);

od czasów
wojen punickich połączono ją z igrzyskami, przedstawieniami
scenicznymi i zabawami lud. nacechowanymi dużą swobodą
obyczajową, gdzie kurtyzany stawały się przedstawicielkami
F . ; ojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześc. zwalczali kult
F . , wskazując na jego bałwochwalczy charakter i nieprzyzwoitość
świętowania (Tertulian. Arnobiusz St., Laktancjusz,
Augustyn).

F. była przedstawiana m.in. na monetach z I w.
p r z . C h r . , które ukazywały jej głowę ozdobioną kwiatami;
występuje także w sztuce staroż. (malowidła ścienne ze
Stabii i Pompei, posąg F. Farnese z Pompei, MN Neapol)
oraz w nowoż. malarstwie, m.in. Tycjana (F. z 1511-16,
Uffizi), N. Poussina (Królestwo F. z 1630-35, Galeria Drezdeńska;
Triumf F. z 1630, Luwr), Rembrandta, A. Böcklina,
a także w rzeźbie (A. Maillol).

 

A. Brelich, ECat V 1451-1452; H. Hunger, Lexicon der griechischen und
römischen Mythologie, W 1953, 114-115; I. Mundle, RAC VII 1124-1131.

Podobne prace

Do góry