Ocena brak

FLEET AIR ARM - Powietrzna Broń Floty

Autor /pinokio Dodano /23.02.2011

Lotnictwo brytyjskiej marynarki wojennej wywodzi się z Królew­skiej Morskiej Służby Powietrznej (Royal Naval Air Service, RNAS) powołanej w 1912 r. Jej piloci w styczniu 1912 r. dokonywali pionierskich startów z pokładu zamontowanego na pancerniku Africa. W czasie I wojny świato­wej formację tę wyposażono w naj­lepsze samoloty (Sopwith Strutter, Handley Page 0/400 i Sopwith Taplane), a piloci doskonalili technikę zrzucania torped z powie­trza, bombardowań i zwalczania celów opancerzonych. Po wojnie brytyjskie władze wojskowe uzna­ły, że lotnictwo nie powinno dzielić się na lądowe (operujące z lądu i nad lądem) i morskie.

1 kwietnia 1918 r. RNAS i Royal Flying Corps połączono w jeden orga­nizm: Królewskie Siły Powietrzne (Royal Air Force, *RAF), w którym uprzywilejowana pozycja przypadła lotnictwu lądowemu. W 1937 r. powołano Fleet Air Arm (FAA), która miała przejąć działania nad morzem, ale była po­zbawiona nowoczesnych samolo­tów i opowiednio przygotowanego personelu, planowana zaś moderni­zacja przeciągała się z powodu pierwszeństwa RAF w dostawach nowoczesnych samolotów.

W re­zultacie w chwili wybuchu wojny FAA dysponowała 232 samolotami (m.in. przestarzałymi Gloster* Gladiator, Fairey *Swordfish, po­wolnymi Blackburn *Skua i w po­śpiechu przerabianymi samolotami myśliwskimi RAF Supermarine *Seąfire) zorganizowanymi w 19 dywizjonów. Sytuacja poprawiła się w późniejszym okresie wojny, gdy do uzbrojenia wprowadzono nowoczesny sprzęt (m.in. Fairey *Barracuda, Vought *Corsair, Grumman *Hellcat i Grumman *Avenger).

FAA okazała się spraw­ną organizacją i odniosła wiele sukcesów na morzu. Jednym z naj­sławniejszych był atak na włoską bazę w *Tarencie w listopadzie 1940 r. Samoloty FAA tropiły i walczyły z U-bootami na *Atlan-tyku, ochraniały konwoje i atako­wały niemieckie okręty nawodne, samoloty Swordfish obezwładniły torpedami niemiecki pancernik *Bismarck. Od 1943 r. część jedno­stek skierowano na Ocean Indyjski i na Pacyfik. W 1945 r. siły FAA korzystały z 12 lotniskowców flo­ty, 40 lotniskowców eskortowych, 1336 samolotów i liczyły 10 072 osób personelu latającego i 76 900 naziemnego.

 

Podobne prace

Do góry