Ocena brak

Fizyka - zasada zachowania energi

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

 Maszyny proste:równia pochyła,dźwignia.

 Energia wewnętrzna:suma wszystkich rodzajów energii jakie mogą mieć wszystkie cząsteczki danego ciała.Miarą en.wewn.jest temperatura ciała.

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

Ciepło:ilość energii, jaką należy dostarczyć do jednostki masy tej substancji, aby ją ogrzać o 1K.

Ciepło-przekazywanie częśi energii wewnętrznej od jednego ciała do drugiego na skutek istnienia między nimi różnicy temperatur.Energia jest przekazywana od ciała o temp.wyższej do ciała o temp. niższej.Ilość ciepła,które zostało przekazane do ogrzania ciała można obliczyć ze wzoru:Q=cwmΔT,gdzie Cw-ciepło właściwe substancji,z której zbudowane jest ciało,m-masa ciała,ΔT-uzyskany przyrost temperatury.

Każde ciało ma inne ciepło właściwe.

DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie dźwięki(dB):szelest liści-10, rozmowa-60,koncert rockowy-110,startujący samolot-120.

Hałas-zbiór dźwięków o różnej częstotliwości i różnym natężeniu.Są długotrwałe.

Następstwa-ból głowy, zmęczenie, nerwowość,podwyższenie ciśnienia, głuchota, nerwice.

Klasyfikacja instrumentów muzycznych ze względu na źródła dźwięku:hordofony(instrumenty strunowe),aerofony(dęte[blaszane,drewniane],membranofony,idiofony(instrumenty perkusyjne).

Instrumenty muzyczne dzieli się na:strunowe(gitara,fortepian.dzwięk powstaje na skutek wzmocnionych w pudle rezonansowym drgań struny,wprawiających powietrze w drgania),dęte(blaszane-trąbka,puzon-drgania słupa powietrza są spowodowane odpowiednimi drganiami warg grającego.////drewniane-klarnet,fagot-drgania słupa powietrza są spowodowane drganiami stroika),perkusyjne (powietrze pobudzane jest do drgań przez drganie sprężystej membrany.)

Inferencja:zjawisko sumowania amplitud drgań ośrodka pochodzących od różnych źródeł,towarzyszy wszystkim o charakterze falowym.

Budowa ucha:ucho zewnętrzne:skł.się z małżowiny usznej i przewodu słuchowego zamkniętego błoną bębenkową.ucho środkowe:znajdują się w nim kosteczki słuchowe,młoteczek,kowadełko,strzemiączko.Ucho wewnętrzne:zbudowane jest z narządu równowagi, blędnika, narządu słuchu-ślimaka.

Ciepło dzielimy na: przewodniki,izolatory.

Szybkość ogrzewania ciała i jego oziębienia zależy odróżnicy temperatur,rodzaju substancji przewodzącej ciepło.

Konwekcja:pionowe przenoszenie energii cieplnej.Występuje w atmosferze i hydrosferze w dwóch postaciach:swobodnej(ruch cieczy/ gazu jest wywołany różnicami gęstości substancji znajdującej się w polu grawitacyjnym),wymuszona(ruch cieczy/gazu wywoływany jest działaniem urządzeń wentylacyjnych,pomp,itp.

Podobne prace

Do góry