Ocena brak

Fizjologia słuchu: pozaślimakowa analiza informacji akustycznej

Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014

Elektryczny wzorzec pobudzenia komórek czuciowych w narządzie Cortiego jest przetwarzany w obwodowym neuronie ślimakowym we wzorzec potencjału czynnościowego nerwu słuchowego. W celu umożliwienia analizy w ośrodkowym .układzie nerwowym, niezbędne jest kodowanie licznych wskaźników bodźca dźwiękowego, jak częstotliwość, natężenie, wzorzec czasu oraz okresowość potencjałów czynnościowych.

Kodowanie częstotliwości i natężenia dźwięku odgrywa bardzo ważną rolę w analizie ośrodkowej sygnału akustycznego.

Kodowanie natężenia dźwięku odbywa się przy pomocy modulacji częstotliwości. Wraz ze wzrostem natężenia dźwięku, rośnie liczba wyładowań w komórkach czuciowych.

*Kodowanie częstotliwości dźwięku. Określone grupy komórek w narządzie Cortiego są pobudzane w zależności od częstotliwości dźwięku. Tonotopia (patrz niżej) umożliwia przeniesienie przez nerw słuchowy tych, ograniczonych do miejsca, wzorców bodźca, powstałych w błonie podstawnej, do wyższych ośrodków bez zniekształceń.

Tonotopiu oznacza połączenie, pomiędzy receptorami dźwięku i neuronami analizującymi sygnał, od punktu do punktu. Każdy neuron ślimakowy ma swoją, tak zwaną najlepsziczęstotliwość, to jest odpowiada tylko na bodziec akustyczny, którego częstotliwość jest identyczna z częstotliwością jemu przypisaną.

Układ akustyczny może przetwarzać takie wskaźniki sygnału akustycznego, jak czas trwania, natężenie i częstotliwość w sposób następujący:

Przy wzrastającym.natężeniu i stałej częstotliwości rośnie szybkość potencjału czynnościowego we włóknach nerwowych, a także rośnie liczba pobudzonych neuronów doprowadzjących w zależności od rozległości ugiętej powierzchni błony podstawnej.

Przy stałym natężeniu i zmiennej częstotliwości ugięta powierzchnia błony podstawnej przemieszcza się we właściwym odcinku narządu Cortiego w obrębie ślimaka, tak że częstotliwość jest określona przez analizę punktową. Ponadto występują zmiany w okresowości serii potencjałów czynnościowych'w obrębie poszczególnych włókien nerwowych, analizowane przy pomocy analizy okresowości, co jest innym środkiem określania częstotliwości.

 

Podobne prace

Do góry