Ocena brak

FIT PORTA CHRISTI PERVIA, Brama wszelkiej łaski pełna

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

Hymn na jutrznię uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi (w LH od 1971); nieznany jest autor i czas
powstania.

Wysławia dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa
Chrystusa, oddając mu cześć j a k o Synowi Bożemu, Stwórcy,
Mocarzowi i Oblubieńcowi, a jego moc przyrównuje do siły
bibl. kamienia spadającego z góry bez pomocy ludzkich
rąk (por. Dn 2,34); Jezus Chrystus jest dla człowieka nadzieją,
źródłem łaski, radości, ratunku i odkupienia; kończąca
hymn doksologia wielbi Chrystusa j a k o Słowo Ojca.

 

PL 16, 1476; 27, 1173; Chev 6346; HIBR 76; LH I 393 (Liturgia godzin, Pz 1982, I 429-430); A. Lentini. Hymnorum series in Liturgia Horarum, Not 9(1973) 184; tenże, Te deca hymnus, CV 1984, 85.

Podobne prace

Do góry