Ocena brak

FISCHER KAROL JÓZEF bp.

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

ur. 13 III 1847 w Jaśle,
zm. 21 IX 1931 w Przemyślu, kaznodzieja.

Po studiach filoz.-teol. 1865-69 w seminarium duch.
w Przemyślu przyjął święcenia kapł.; 1870 został wik. w
Sanoku, 1871 w Drohobyczu, a 1872 w Jaśle; 1874-88 j a k o
prob, w Tarnowcu odnowił kościół par. i przyczynił się do
ożywienia kultu Matki Bożej, m.in. opracował Historią
cudownej statuy NMP, znajdującej sią w kościele parafialnym
w Tarnowcu (Jasło 1877, Prz 19252 ) ;

1888-99 był prob,
w Dobrzechowie, gdzie zbudował neogot. kościół; dbał o
nauczanie religii i rozwijał działalność społ. zakładając
szkoły lud., kółka rolnicze, sklepy, straże pożarne, kasy
Stefczyka. Kazania, którymi zdobył rozgłos, zebrał w Kazaniach
i przemowach pasterskich do ludu wiejskiego (I-II,
Kr 1892-94; III-IV, Prz 1903-07; I-IV, Prz 19082 ; I-III,
Prz 19103 ; I-II, Prz 19124 ; przekład litew., Tylża 1885);
opublikował też Kazania i przemówienia przygodne i różne
(Prz 1929).

Z jego kazań korzystano m.in. wśród Polonii
amer, i duchowieństwa ukraińskiego, a także na Śląsku
i Pomorzu. Był współorganizatorem kółka mis. zrzeszającego
wybitniejszych kaznodziejów d i e c ; 1901 został rektor
em bractwa Bonus Pastor; 1894-1900 był członkiem Rady
Państwa w Wiedniu.

Powołany 1901 na bpa pomocniczego przem. utrzymywał
serdeczne kontakty z Ukraińcami, a w czasie wizytacji
diecezji odprawiał nabożeństwa dla łacinników i unitów; w
czasie I wojny świat, po masakrze grupy Ukraińców oskarżonych
o nielojalność wobec Austrii, publicznie napiętnował
zbrodnię, a podczas 2-krotnego oblężenia Przemyśla
(1914-15) występował w obronie ludności cywilnej. Napisał
Konsekracja kościoła. Starożytność i znaczenie tego obrzędu,
przepisy kościelne i wskazówki praktyczne (Prz 1911).

 

W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasio 1908, 268-272; J. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kr 1917, 323-378; S. Momidlowski, Sp. ksiądz biskup Karol Józef F., GK 38(1931) z. 42, 497-498; tenże, Śp. ksiądz biskup Karol Józef F.. sufragan przemyski. KDP 31(1931) 390-406; J. Kwolek, PSB VII 20; J. Ataman, DSAM V 390-391; K. Kasperkiewicz, Sługa Boży Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, R 1972; J. Twardy. Kazania i przemowy pasterskie do ludu wiejskiego biskupa Karola Józefa F., Lb 1973 (mpsBKUL); T. Śliwa, SPTK V 389-396.

Podobne prace

Do góry