Ocena brak

FISCHER JERZY WILHELM

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

ur. 21 IX 1811 w Zatomiu
k. Międzychodu, zm. 14 IX 1889 w Poznaniu, historyk i kaznodzieja
ewang.augsb. Kościoła.

Po studiach teol. został 1835 diakonem w Kargowej k.
Sulechowa i 1841 pastorem w Grodzisku Wlkp., gdzie
do 1885 prowadził działalność duszpast.; 1847-48 wydawał
tygodnik „Der evangelische Hausfreund" (—» ewangelickie
czasopisma I), publikując w nim m.in. własne kazania;
1871 pełnił obowiązki superintendenta.

Rozgłos przyniosło
mu dzieło Versuch einer Geschichte der Reformation in
Polen (I-II, Grodzisk 1855-56), w którym wykazał się dużą
znajomością historii ruchu innowierczego w Polsce; w
Gedenkblätter für die evangelische Gemeinde zu Grätz
(Grodzisk 1863) przedstawił dzieje parafii ewang.augsb.
w Grodzisku; dokonał też przekładu na język niem. dzieła
J. Łukaszewicza o — braciach czeskich w Wielkopolsce
(Grodzisk 1877).

 

A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Pz 1898, Leszno 19042, 282; A. Wojtkowski, Bibliografia historii Wielkopolski. Pz 1938,1 361; Z. Grot, PSB VII 19; EstrZb VII 130.

Podobne prace

Do góry