Ocena brak

FIRKOWICZ ABRAHAM, ben Samuel

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

ur. 1786 w Łucku
(Wołyń), zm. 17 VI 1874 w Czufut Kale (Krym), duchowny
karaimski, hebraísta i archeolog.

Od 1812 był nauczycielem religii, a od 1818 młodszym
—» hazzanem przy kinesie łuckiej. Po 1830 prowadził ożywioną,
choć nieraz kontrowersyjną działalność nauk.; rezult
a t em jego nauk. podróży na Bliski Wsch. bylo pozyskanie
wielu zbiorów rękopisów h e b r . ; na Krymie w Mangup i Czufut
Kale prowadził archeol. badania inskrypcji karaimskich;
był członkiem Wil. Komisji Archeologicznej.

Wydał karaimski
przekład Biblii oraz dzieła uczonych karaimskich; jega
Awne Zikkaron (Wl 1872) obok zbioru inskrypcji z nagrobków
karaimskich w Czufut Kale zawiera pamiętniki i opisy
podróży na Wschód; mimo braku przygotowania uniw.
oraz podejrzeń o sfałszowanie niektórych dokumentów,
prace F. stanowią ważne źródło do badania dziejów karaimów.

Dzięki wpływom F. wyjednał u władz zaboru ros.
zgodę na utworzenie niezależnego Karaimskiego Zarządu
Duch. z siedzibą w Trokach, co miało wpływ na autokefalię
Karaimskiego Związku Rei. w Polsce.

 

A. Zajączkowski, Życie i działalność Abrahama F., Myśl Karaimska 1(1924-28) z. 2, 11-19; M. Balaban, Studia historyczne, Wwa 1927, 8-14; A. Zajączkowski, PSB VI 472-473; tenże, Karaims in Poland. History. Language. Folklore. Science, Wwa 1961, 84-88; S. Berkowitz, EJud (J 1972) VI 1305-1306.

Podobne prace

Do góry