Ocena brak

FIORETTI, Fioretti di san Francesco

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

Wybór legend o
Franciszku z Asyżu zaczerpniętych z wcześniejszego tekstu
łac. Actus beati Francisa et sociorum eius (prawdopodobnie
autorstwa brata Ugolino da Santa Maria in Montegiorgio) pochodzących
z XIII w., kontynuowanych anonimowo w X I V w.

Oprócz 53 wybranych rozdziałów z Actus (tłumaczonych
przez nieznanego florentczyka lub sienericzyka) w skład F.
wchodzi integrujące całość Considerazioni delle sacre stimmate
di san Francesco, a także Pieśń słoneczna św. Franciszka.

Tematem F. jest nadnaturalna i ludzka zarazem
osobowość Świętego (w I cz.) oraz jego naśladowców. F.
posiadają znikomą wartość historyczno-informacyjną, dysponują
jednak wyjątkowym znaczeniem ze względu na
autentyzm zawartej tu franciszkańskiej koncepcji życia,
opartego na umiłowaniu natury i ubóstwa oraz przekonaniu
o wszechogarniającej istocie miłości; cechy estetyczne F.
nadające im autonomiczną wartość lit. (stąd niezwykłe zainteresowania
również w kręgach niekat. na przestrzeni
wieków) wyznaczone są zarówno przez specyfikę językową
j a k i poetycko-legendarny charakter wydarzeń i arkadyjską
wizję rzeczywistości.

Łacińskie wydanie kryt. (P. Sabatiera) Floretum (P 1902)
i wł. Fioretti (R 1902) wielokrotnie wznawiano i tłumaczono
na różne języki. W Polsce tłumaczenie F. ukazało się anonimowo
(Wwa 1892), a nast. w przekładzie L. Staffa Kwiatki
świętego Franciszka (Lw 1910, 19783 ) mającym ówcześnie
ogromne znaczenie dla odrodzenia franciszkanizmu.

 

L. Junge, Die Tierlegenden des Franz von Assisi. L 1932; G. Tosi, La lingua dei F. dì san Francesco. Messina 1938; A. Galletti, L'Umbria nella storia, nella letteratura, nell'arte. Boi 1954, 193-212; G. Pagnani, DSAM V 382-384; F. Falcici. / F. di san Francesco fra storia e letteratura. Vita Minorum 38(1967) z. 6. 88-92; A. Quaglia. La genesi degli Actus - F.. Sassoferrato 1970.

Podobne prace

Do góry