Ocena brak

FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

Imię zak. Leoncjusz,
ur. 4 XI 1879 w Petersburgu, zm. 7 I I I 1935 w Wiatce (obecnie
Kirów), egzarcha katolików obrządku bizant.-slow. w
Rosji.

Po rocznych studiach (1901) w Petersburskiej Akademii
Duch. - z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafii
św. Katarzyny, F. udał się przez Lwów (poznał tam metropolitę
A. Szeptyckiego) do Rzymu, gdzie złożył kat. wyznanie
wiary;

1902-07 studiował (pod przybranym nazwiskiem)
w seminarium duch. w Anagni, a nast. w kolegium Kongr.
Rozkrzewiania Wiary oraz we Fryburgu S z w a j c ; 1909 został
prefektem i prof, w seminarium studytów we Lwowie; 1911
przyjął w Stambule święcenia kapł., a 1912 wstąpił do
studytów w Kamienicy k. Prnjavora (Bośnia), gdzie 1914
złożył śluby zak.; nast. udał się do Petersburga, skąd władze
carskie zesłały go do Tobolska na Syberii; 1917 powróci!
do Petersburga i zosta! mianowany przez Szeptyckiego
egzarchą dla katolików obrządku bizant.-slow. w Rosji
(z wyłączeniem Ukrainy i Białorusi), co 1921 potwierdził
pap. Benedykt X V ;

F. uczestniczył w pracach Komisji do
Spraw Kościoła Kat. przy Rządzie Tymczasowym, doprowadzając
do prawnego uznania obrządku bizant. dla katolików
- Rosjan; zatożyt także Związek Zjednoczenia K o ś c ,
popierany m.in. przez bpów J. Cieplaka i E. Roppa, oraz
prowadził (1920-22) działalność odczytową w par. św. Katarzyny;
1921 otrzymał godność protonotariusza apost. ad
instar;

od 1923 przebywał w Sokolnikach k. Moskwy, 1926
w Kałudze, a po skazaniu na zesłanie 1927 - na Wyspach
Solowieckich, w Ustkołomnie, Koblanie k. Wołogdy i Wiatce;
opracował Matyj christianskij katichlzis oraz Prostrannyj
christianskij katichlzis (rps), wzorowane na Katechizmie
p a p . Piusa X i F. Drozdowa.

 

P.M. Wotkonskij. Kratkij oczerk organizacyi russkoj katoliczeskoj Cerkwi w Rossii. Lw 1930, 31, 41; Z. Licharewa, Egzarcha Leonidas F.. Oriens 3(1935) 67-71, 104-107, 135-139; Diakon Wasilij, Leonid F. Żizn i diejatielnosl', R 1966; P. Mailleux, Entre Rome et Moscou. L'exarque Léonid F., Bru 1960.

Podobne prace

Do góry