Ocena brak

Finansowanie transakcji handlowych

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Wraz z rozwojem handlu rozwijały się też różne formy finansowania transakcji. Jednym z ciekaw­szych rozwiązań są kontrakty długoterminowe. Polegają one na tym, że producent jakiegoś towaru, na przykład zboża, umawia się z odbiorcą (w tym wypadku z piekarnią), że ten ostatni za kilka mie­sięcy kupi od niego określoną ilość towaru po usta­lonej wcześniej cenie. Obie strony ryzykują na wy­padek, gdyby ceny zboża gwałtownie spadły lub wzrosły, jednak ważnym elementem takich kon­traktów jest ich niezależność od sezonowych wahań cen wynikających z urodzaju lub niedoborów da­nego produktu na rynku. Efektem takiego sposobu kontraktowania w obrotach międzynarodowych jest uniezależnienie dochodów sprzedającego od wahań na rynku walutowym. Umówiona cena jest bowiem ustalana w walucie dostawcy, dzięki cze­mu ma on pewność, że nie straci na transakcji i że będzie mógł zapłacić swoim kontrahentom.

Podobne prace

Do góry