Ocena brak

Filozoficzne ujęcie ludzkiego ciała

Autor /merlin Dodano /20.04.2011

Każdy z nas jest zdeterminowany przez płeć. Byt ludzki jest bytem płciowym, ta cecha ma uzasadnienie pewnej celowości, jaka w bycie ludzkim jest opisywana. Płciowy człowiek jest w tej strukturze istotą równą. Płeć nie determinuje człowieka jako człowieka. Każdy organizm posiada pierwiastek męski i żeński. Dla podtrzymania człowieka jako gatunku potrzebne jest uczestnictwo obojga płci. Spotkanie się dwóch komórek rozrodczych inicjuje na nowo życie konkretnego człowieka w sensie biologicznym. To życie posiada pełen program, kierujący procesem tworzenia i rozwoju tego organizmu. Funkcje życiowe rozwijają się sukcesywnie i ujawniają w zależności od funkcji organizmu, przechodząc różne stany np. dojrzewanie.

Organizm przybierający różne formy działa na poziomie wegetatywnym, sensytywnym (zmysłowy zwierzęcy) i intelektualnym, jest tym samym nieprzerwanie podmiotem, z którego wyłaniają się wszelkie formy działania. Człowiek potrzebuje faktu ciała dla zrealizowania swoich życiowych celów, którymi z punktu widzenia biologicznego jest utrzymanie życia konkretnego organizmu oraz gatunku.

Przemiany zachodzące w człowieku związane z jego osobowym i duchowym rozwojem ukonstytuowane są w tym samym ja, nawet jeśli w określonych etapach rozwoju ze wszystkich funkcji nie jest w stanie korzystać, bądź są one jeszcze nie uświadomione. Człowiek działa w ciele. Ciało jest racją konieczną do zaistnienia samej duszy, oraz jest współczynnikiem wszelkiego ludzkiego działania jako ludzkiego - wzajemnie się warunkują. Płeć z natury rzeczy jest związana z przekazywaniem życia na drodze rodzenia. Urodzenie się jest pierwszym i podstawowym jej działaniem.

Moment seksualności u człowieka jest charakterem w udzielaniu się drugiemu, celem powołania do bytu nowej osoby.

Podobne prace

Do góry