Ocena brak

FILOZOFIA MATEMATYKI

Autor /DomikB Dodano /06.11.2012

 

FILOZOFIA MATEMATYKI ang. philo­sophy of mathematics; nm. Philosophie der Mathematik

Rozważania dotyczące natury i sposobu istnienia przedmiotów matematycznych (zbiory, liczby itp.), będące uszczegóło­wieniem filozoficznej kwestii istnienia obiektów abstrakcyjnych; także dotyczące natury poznania matematycznego oraz nieskończoności. Główne stanowiska w fi­lozofii matematyki: —> empiryzm (3) meto­dologiczny, —> konwencjonalizm (1), -> intuicjonizm (6) i —> konstrukcjonizm, -^ for­malizm (2), —> logicyzm.

Podobne prace

Do góry