Ocena brak

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - CZŁOWIEK POZNAJĄCY

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki od-powiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym Żyje, rozszerza się o to, co go transcenduje.

Potrzeba posiadania ogólnego poglądu na  świat, ogólnej wiedzy o świecie, wypływa zarówno z naturalnej ciekawości, jak i z podejmowania narzucających się zagadnień moralnych i praktycznych. Współczesna kultura nie ułatwia właściwej realizacji tej potrzeby.

Podobne prace

Do góry