Ocena brak

FILOMACI

Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012

Towarzystwo Filomatów, tajne stowarzyszenie patriotyczne młodzieży wileńskiej 1817-23, kierujące istniejącymi oficjalnie organizacjami (por. Filareci), założone przez J. Jeżowskiego, T. Zana, A. Mickiewicza, J, Czeczota i F. Malewskiego; w 1823 Nikołaj Nowosilcow wszczął w Wilnie wielki proces polit. przeciw związkom tajnym wśród młodzieży polskiej na Litwie; wyrokiem z 7 sierpnia 1824 skazano 20 najwybitniejszych filomatów i filaretów na zesłanie w głąb Rosji; gr. philomates 'miłośnik nauki'.

Podobne prace

Do góry