Ocena brak

FILIPSKI RUDOLF ks.

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

ur, 17 IV 1869 w Kielcach, zm.
27 VII 1932 w Ciechocinku. Studiował teologię 1888-91 w
seminarium duch. we Włocławku i 1891-95 w Akademii
Duch. w Petersburgu; 1895 przyjął święcenia kapł.; 1895-97
studiował na uniw. we Fryburgu Szwajc., Rzymie, Innsbrucku;

1897-98 był r e k t o r em kościoła w Lutomiersku, 1898-1907
prefektem i nauczycielem w Pabianicach, a 1908-26 prof,
historii Kościoła, historii powsz. i języka pol. w seminarium
duch. we Włocławku oraz redagował „Kronikę Diecezji
Kujawsko-Kaliskiej" (z wyjątkiem 1914-18, kiedy przebywał
w Charkowie); 1920-23 kierował gimnazjum im. Jana Długosza
we Włocławku; był także red. dziennika „Słowo
Polskie" (od 1919 „Słowo Kujawskie") i tygodnika „Gazeta
Niedzielna".

Wydał Historią biblijną ST (Ł 1904), Nabożeństwo
adoracyjne miesięczne do odprawiania w kościołach
diecezji kujawsko-kaliskiej (Wł 1911), Mały katechizm do nauczania wiary świętej oraz przygotowania do spowiedzi
i komunii świętej (Charków 1916).

 

L. Jarosiński, Śp. ksiądz Rudolf F., KDW 26(1932) 297-299; W. Dudek,
Teologiczno-naukowy dorobek Włocławskiego Seminarium Duchownego, AK 72(1969) 276-277; K. Rulka, SPTK V 386-389.

Podobne prace

Do góry