Ocena brak

FILIPINY, República ñg Pilipinas - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

Idee wolnomyślne
i nastroje antykat. przedostały się na F. wraz ze wzrostem
wpływów polit. Stanów Zjedn. w 2. poł. XIX w.; po proklamowaniu
republiki ( 1 8 9 8 ) hierarchia kośc. i bogate zakony
zdominowane przez Hiszpanów stały się przedmiotem ataków
ze strony ugrupowań nacjonalistycznych; w wyniku tych
konfliktów powstał 1 8 9 8 Iglesia Católica Filipina Independiente
z przywódcą ks. G. Aglipay y Laban, który 1 9 0 2
oderwał się od Rzymu, a ulegając wpływom racjonalistycznym
zbliżył się 1 9 3 8 do doktryny kat. i wszedł 1 9 6 1 w interkomunię
z Philippine Episcopal Church.

Pierwszy prezbiterianin Yames B. Rodgers przybył na
F. 1 8 9 9 , a nast. ze Stanów Zjedn. baptyści ( 1 9 0 0 ) , zjednoczeni
bracia i adwentyści dnia siódmego ( 1 9 0 5 ) , uczniowie
Jezusa, kongregacjonaliści, z Anglii zaś Brytyjskie
i Zagr. Towarzystwo Bibl., którego projekt przekł. Biblii
na język tubylczy utrudniało ok. 80 dialektów używanych
na F.

Od pocz. działalności protestantów zaznaczył
się wśród nich silny ruch ekum.; 1 9 0 1 powstała Filipińska
Unia Ewang.; również prezbiterianie i metodyści
założyli 1907 mis. seminarium w Manili; 1 9 2 9 prezbiterianie,
kongregacjonaliści i bracia zjedn. złączyli się w
United Evangelical Church of the Philippines, a 1 9 3 2 aż
11 denominacji utworzyło Iglesia Evangelica Unida en
Islas F.; 1 9 4 8 powstał Iglesia Unida de Cristo en F., skupiający
wszystkie większe kośc. wspólnoty protest.; w 2.
poł. XX w. szczególnie ruchliwe stały się autonomiczne
grupy zielonoświątkowców (ok. 7 0 ) , a także mniejszych
wspólnot chrześcijańskich.

 

LR. Rodriguez, Gregorio Aglipay y los orígenes de la Iglesia Independiente 1898-19Ì7 I-II. Ma 1960; D.J. Elwood. Churches and Sects in the Philippines. A Descriptive Study of Contemporary Religious Group Movements. Dumaguete City 1968; The New International Dictionary of the Christian Church, Exeter 1974; J.N. Schumacher, The Religious Character of the Revolution in Cavite 1896-1897, Philippine Studies 24(1976) 399-416; K.J. Clymer, The Methodist Response to Philippine Nationalism 1899-1916. ChD 47(1978) 421-433; tenże, Methodist Missionaries and Roman Catholicism in the Philippines 1899-1916. Methodist History 18(1980) 171-178.

Podobne prace

Do góry