Ocena brak

FILIPINY, República ñg Pilipinas - STATYSTYKA

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

W 1 9 1 1 na F. byla 1 metropolia, 8 diecezji,
1 prefektura apost., 9 6 3 parafie, 7 8 2 księży d i e c , 29
klasztorów męskich, 5 5 9 księży zak., 1 9 3 braci zak., 43 klasztory
i domy zak. żeńskie, 6 9 6 sióstr, 8 seminariów niższych,
6 wyższych, 2 0 5 3 alumnów, 3 2 kośc. szkoły średnie,
10 0 4 4 uczniów, 7 , 4 6 min katolików, 8 , 3 min mieszk.;

1 9 6 1 -
7 metropolii, 18 diecezji, 4 wikariaty apost., 9 samodzielnych
p r a ł a t u r , 1 6 7 0 parafii, 1 7 9 8 księży d i e c , 9 9 0 alumnów,
1 8 4 8 księży zak., 1 5 3 1 zakonników, 3 9 9 8 sióstr, 2 2 , 2 8 min katolików i 2 9 , 2 5 min mieszk.; 1 9 6 6 - 8 metropolii, 22 diecezje,
11 samodzielnych p r a ł a t u r , 4 wikariaty apost., 1 6 3 3
parafie, 2 1 0 7 księży diec. 1 0 1 2 alumnów, 2 3 1 1 księży zak.,
4 1 5 zakonników, 6 4 8 1 sióstr, 4 0 8 kośc. szkół podstawowych
z 1 8 3 1 3 8 uczniami, 8 1 9 szkół średnich z 3 4 2 0 2 0 uczniami,
9 uniwersytetów kat. z 58 7 2 8 studentami, 2 4 , 1 8 min katolików,
7 8 5 0 0 0 protestantów, 1 , 3 2 min muzułmanów, 2 , 4 6
min in. wyznań i 2 7 , 0 9 min mieszk.;

1 9 7 7 - 13 metropolii, 33
diecezje, 11 samodzielnych prałatur, 10 wikariatów apost.,
1 9 1 3 parafii, 2 2 5 8 księży diec. i 2 1 9 6 zak., 2 2 3 8 alumnów,
3 7 6 3 zakonników, 6 7 9 7 sióstr, 3 5 , 5 min katolików i 4 2 , 7 6 min
mieszk.; 1 9 8 5 - 16 metropolii, 46 diecezji, 5 samodzielnych
p r a ł a t u r , 5 wikariatów apost., 2 1 2 9 parafii, 2 9 2 4 księży
diec. i 2 1 1 5 zak., 4 3 1 5 alumnów, 2 3 7 8 zakonników, 7 8 1 2
sióstr, 1 8 4 5 szkół i zakładów wychowawczych, 1 0 9 7 zakładów
dobroczynnych, 4 3 , 8 min katolików.

 

C. Streit, Atlas hierarchicus, Pa 1913, 98; BdM II 694-705; AtHier 30,58; AnPont 1986; F.A. Foy, R.M. Avato, 1986 Catholic Almanac, Huntington 1986.

Podobne prace

Do góry