Ocena brak

FILIPINY, República ñg Pilipinas

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

Republika na Wyspach
Filipińskich u pd.-wsch. wybrzeży Azji, od 4 VII 1946 niepodległa,
obejmuje 7107 wysp (2 duże Luzon i Mindanao) o
łącznej powierzchni 299,7 tys. km2 , liczy 52,06 min mieszkańców
(1985); 84% ludności wyznaje katolicyzm, 6% protestantyzm,
I/o islam, są także buddyści i animiści.

Archipelag F . , począwszy od X I I w. prz.Chr. był stopniowo
zasiedlany przez ludy pochodzenia malajskiego; od końca
XV w. przenikały tu z Indonezji wpływy islamu; 1521 odkrył
go F. Magellan, a 1542 na cześć późniejszego króla Hiszpanii
Filipa II otrzymał nazwę F . ; zdobyte przez Hiszpanów tereny
podporządkowano wicekrólestwu Nowej Hiszpanii;
w XVII i XVIII w. niektóre wyspy usiłowali zdobyć Holendrzy,
Portugalczycy i Anglicy; polityka kolonizatorów
spowodowała wybuch kolejnych powstań 1872 i drugiego
1896 - uwieńczonego krótkotrwałym proklamowaniem
niepodległości; w wyniku wojny amer.-hiszp. Stany Zjedn.
opanowały 1898 F . ;

wzrastające po I wojnie świat, dążenia
niepodległościowe skłoniły 1934 Stany Zjedn. do przyznania
F. wewnętrznej autonomii; 1935 uchwalono pierwszą konstytucję; w czasie II wojny świat, okupowała je Japonia
(V 1942 - VII 1945); przy współudziale wojsk amer, i partyzantów
doszło 1946 do całkowitego odzyskania niepodległości.

Podobne prace

Do góry