Ocena brak

FILIPIAK BOLESŁAW kard.

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

ur. 1 IX 1901 w Ośniszczewku
k. Inowrocławia, zm. 12 X 1978 w Poznaniu, prawnik,
kanonista.

Po roku studiów prawa na Uniw. Pozn. i studiach filoz.-
-teol. w seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1926 święcenia
kapł. w Gnieźnie; specjalizację w Pontificium Institutům
Utriusque Iuris w Rzymie uwieńczył 1935 doktoratem;
po powrocie został kapelanem kard. A. Hlonda, z którym
podczas II wojny świat, przebywał we Francji i w Niemczech;
wróciwszy 1945 do kraju był oficjałem, infułatem
i kustoszem kapituły oraz prof, seminarium duch. w Gnieźnie;
1947 został audytorem Roty Rzym., a 1967-76 jej dziekanem;

nadto 1948-70 komisarzem do rozpatrywania spraw
małżeństw niedopełnionych i 1957-75 konsultorem w Kongr.
Sakramentów, 1959-76 k o n s u l t o r em w Kongr. Duchowieństwa,
1960-69 oficjałem sekcji do spraw beatyfikacji i kanonizacji
w Kongr. Kultu Bożego, 1960-67 sędzią i 1967-76 przew. Trybunatu odwoławczego Państwa Wat., 1960-62 członkiem
Pap. Komisji Przygotowawczej Soboru Wat. II, 1962-65
ekspertem Trybunału Adm. Soboru Wat. II, 1964-76 konsultorem
Pap. Komisji do Rewizji KPK, 1968-76 konsultorem
w Kongr. Bpów oraz 1969-76 dyr. —» Studium Rotalnego;
1976 został a b p em tytuł, i k a r d . , członkiem Kongr. do Spraw
Świętych oraz Pap. Komisji do Rewizji KPK.

Jako audytor brał udział w ok. 1000 spraw; z wyroków
rotalnych zred. przez F. opublikowano 200 w „Decisiones
seu sententiae Sacrae Rotae R o m a n a e " , a niektóre także
w „Monitor ecclesiasticus", „Ephemerides iuris canonici",
„II diritto ecclesiastico e rasségna di diritto matrimoniale",
kilkanaście mniejszych artykułów również w czasopismach
„Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej", „Duszpasterz
Polski za Granicą", „Prawo Kanoniczne" i „The Jurist";
refleksje publikowane 1958-67 w „Przewodniku Katolickim"
wydał w Listach z Rzymu (R 1968); jego przemówienia
skierowane do papieża podczas audiencji udzielanych Rocie
Rzym. opublikowano w „L'Osservatore R o m a n o " .

 

I. Posadzy. Przedmowa, w: Bolesław F., Listy z Rzymu, R 1968, 7-12; La scomparsa del cardinale Bolesław F.. L'Osservatore Romano 118(1978) nr 237; W. Raczkowski. Śp. ksiądz kardynał Bolesław F. (1901-1978), Przewodnik Katolicki 84(1978) nr 49; Z. Grocholewski, Kardynał Bolesław F. (1901-1978). długoletni audytor i dziekan Roty Rzymskiej. PK 25(1981) z. 3-4, 265-285; PolKan I 128-129; Z Grocholewski, Wspomnienie o kardynale Bolesławie F., Kronika Rzymska 16(1983) 20-22.

Podobne prace

Do góry