Ocena brak

FILADELFIJSKIE TOWARZYSTWO, The Philadelphian Society for the Advenement of Piety and Divine Philosophy

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

Nazwa (nawiązująca do A p 3,7-12) teozoficzno-mistyczno-
chiliastycznej wspólnoty powstałej 1670 w Anglii
dzięki działalności mistyczki Jeane Leade (zm. 1704) oraz
duchownego anglikańskiego J o h n a Pordage (zm. 1681).

Członkowie wspólnoty, opierając się na mist, ideach J. —»
Böhmego i wizjach prorockich Leade uważali, że przez —» ascezę
człowiek przygotowuje się do cielesnego zmartwychwstania
zapoczątkowanego w chrzcie; wzywali do powściągliwości
seksualnej w małżeństwie (wg Böhmego stanowiło to podstawę
powrotu do dziewiczości pierwszych ludzi) oraz duchowych
zaślubin z niebiańską Mądrością; opowiadali się
za nauką o —> apokatastazie (II 1), oczekując bliskiego,
powtórnego przyjścia Chrystusa (—» paruzja), zapowiadali
przywrócenie jednego, pierwotnego i oczyszczonego Kościoła,
będącego ponad wszelkimi kośc. ugrupowaniami.

Zwolennicy F.T. znani byli jeszcze w pocz. XVIII w. w Holandii,
Niemczech, Szwajcarii i Szwecji; pod ich wpływem
byli m.in. Ph.J. Spener, A.H. Francké, J.W. Petersen,
G. Arnold i N.L. von Zinzendorf; na wzór F.T. powstała
1702 w Hesji tzw. Buttlarsche R o t t e , założona przez Evę
Buttlar (zm 1721), której członkowie prowadzili jednak
niemor. tryb życia.

 

P. Hazard, La Crise de la conscience européenne (1680-1715), P 1935, 1978, II 274; E. Amann, DThC IX 94-96; N. Thune. The Behmenists and the Philadelphias, Up 1948; W.T. Whitley, ERE IX 836-837; F.H. Littell, WKL 1143; K. Algermissen, LThK VIII 443; KonKun 414.

Podobne prace

Do góry