Ocena brak

FIKOBILINY

Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013

Liczna grupa niebieskich i czerwonych barwników pomocniczych, występujących w chromatoforach (prymitywnym odpowiedniku chloroplastów) sinic i krasnorostów. Chemicznie fikobiliny zbudowane są z czterech pierścieni piro-lowych tworzących liniowy układ i w przeciwieństwie do chlorofili i karotenoidów, są rozpuszczalne w wodzie (hydrofilne).

Umiejscowione są one na zewnętrznych powierzchniach błon tylakoidów, tworząc w połączeniu z odpowiednimi białkami tzw. fikobilisomy - duże (ok. 35 pm średnicy) struktury antenowe, których podstawową funkcją jest pochłanianie energii świetlnej o długościach fali, które nie są absorbowane przez inne barwniki fotosyntetyczne i przekazywanie jej do chlorofili. Jest to istotne w środowisku wodnym, zwłaszcza na dużych głębokościach, gdzie dociera światło słoneczne rozproszone już przez wodę.

Część promieniowania słonecznego jest pochłaniana przez chlorofile zawarte w organellach organizmów żyjących na mniejszych głębokościach. Różne rodzaje fikobilin różnią się nieco długością faji pochłanianego i odbijanego światła. Do najbardziej rozpowszechnionych fikobilin zaliczamy fikocyjaninę, ailofikocyjaninę i fikoerytrynę.

Podobne prace

Do góry