Ocena brak

FIELDING HENRY

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

ur. 22 IV 1707 w Sharpham Park
k. Glastonbury, zm. 8 X 1754 w. Lizbonie, ang. powieściopisarz
i dramaturg.

Po studiach prawniczych w Lejdzie uprawiał 1730-37 popularną
twórczość dramaturgiczną (komedie, farsy, balladowe
opery, burleski), także satyryczną i parodystyczną o wydźwięku
polit. (The Historical Register for the Year 1736, bmw
1737);

1739-41 wydawał czasopismo „The Champion". Pozycję
w literaturze świat, zawdzięcza j e d n a k F. głównie powieściom
- Shamela (Lo 1742) jest parodią sentymentalnej
powieści S. Richardsona Pameli ( I - I I , Lo 1740-41), podobny
zamiar przyświecał The History of Adventures of Joseph
Andrews (Lo 1742; Przygody Józefa Andrewsa, Wwa 1953),
chociaż powieść ta staje się już typową dla F. powieścią
obyczajową.

Zainteresowanie satyrą polit, i społ. znalazło
wyraz w The History of the Life of the Late Mr. Jonathan
Wild the Great (Lo 1743; Dzieje wielkiego Jonatana Wilda,
Wwa 1955). Najbardziej znaczącą w twórczości F. jest powieść
The History of Tom Jones a Foundling (Lo 1749; Historia
życia Toma Jonesa, czyli dzieje podrzutka, Wwa 1955,
19662), ostatnią Amella (Lo 1751; Amelia, Wwa 1965), ukazująca
pogłębione psychologicznie postacie na tle szerokiej
panoramy społ. Londynu. Pośmiertnie ukazał się The Journal
of Voyage to Lisbon (Lo 1755).

W powieściach wyraził F. przede wszystkim swoje poglądy
mor. wynikające z anglik. —> latytudynaryzmu, z wiary we
wrodzoną dobroć natury ludzkiej pełnej życzliwości i współczucia
dla bliźnich; wg F. ma ona charakter spontaniczny
i różni się od krytykowanej przez niego za hipokryzję „dob
r o c i " osiąganej jedynie przez nakazy religii, opinii pubi,
czy rozumu. Ceniony byl F. przez krytykę lit. za doskonałą
konstrukcję fabuły i świadomość własnych poczynań artyst.,
za podniesienie prestiżu powieści i włączenie jej w nurt kultury
europejskiej.

 

F. Cordasco, Henry F.. Brooklyn 1948; S. Helsztyński, Od F. do Steinbecka. Wwa 1948; F. Kermode, Richardson and F.. Cambridge Journal 4(1950) 106-114; D. van Ghent, On „Tom Jones". The English Novel, Form and Function. NY 1953, 65-81; I. Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe. Richardson and F., Be 1957, Harmondsworth 19632; M.C. Battestin, The Moral Basis of F. Art, w: A Study of Joseph Andrews, Middletown 1959; J. Ducrocq, Le theatre de F. Les débuts d'une création littéraire (1728-1737), Lille 1973; I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe'em, Richardsonie i F.. Wwa 1973; J.P. Hunter, Occasional Form. Henry F. and the Chains of Circumstance, Bal 1975; W. Iser, Rola czytelnika w powieściach F. .Józef Andrews" i „Tom Jones". Wr 1976.

Podobne prace

Do góry