Ocena brak

FIAT B.R.20 CICOGNA - samolot

Autor /pinokio Dodano /23.02.2011

Włoski średni bombowiec skonstru­owany w 1936 r. przez znanego konstruktora Celestino Rosatellego. W tym samym roku pierwsze se­ryjnie produkowane samoloty prze­szły sprawdzian bojowy w Hiszpa­nii, walcząc w składzie Aviazione Legionaria. Doświadczenia zebrane w walkach z radzieckimi samolota mi myśliwskimi latającymi w bar wach republikańskich nakazały wło ­skim konstruktorom wprowadzenie pewnych poprawek; w samolotach B.R.20M i B.R.20bis w miejsce jed­nego z karabinów maszynowych kal. 7,7 mm zamontowano naj ­cięższy karabin maszynowy ka L 12,7 mm oraz zmieniono kształ t kabiny poprawiając widoczność.

W czerwcu 1940 r. włoskie siły po ­wietrzne (*Regia Aeronautica) dys ­ponowały 172 B.R.20, w tym 13 2 zdolnymi do walki. Samoloty te ata ­kowały * Maltę i brały udział w na ­lotach na Wielką Brytanię, ale be z powodzenia. Straty wśród włoskich lotników startujących z baz w Belgi i były tak duże, że w listopadzie 1940 r. zaprzestano nawet nocnych nalotów, a w styczniu 1941 r. samo­loty wycofano z północnej Europy.W dniu kapitulacji Włoch we wrze­śniu 1943 r. Regia Aeronauticamiały zaledwie 81 bombowcówB.R.20 zdatnych do służby bojowej .Włosi dostarczyli Japonii 85 samo­lotów, ale żaden z nich nie zostałużyty w walce.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (B.R.20M)

silniki 2 x Fiat A.80 RC- 41 o mocy 1000 KM każdy   21,56 m 16,20m

rozpiętość 21, 56 m

długość  16, 20 m

maks. masa startowa  10 450 kg

maks . prędkość 430 km/h

zasiąg 2000 km

1 najcięższy karabin maszynowy kal. 12,7 mm

3 karabiny maszynowe kal. 7,7 mm

1600 kg bomb

Podobne prace

Do góry