Ocena brak

Feudalizm

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Po upadku imperium rzymskiego Europa podzie­liła się na wiele małych państewek, które z czasem zaczęły łączyć się w większe struktury. Powoli wy­łaniał się feudalizm - ustrój społeczny, który prze­trwał całe stulecia. Istotą feudalizmu był podział społeczeństwa na warstwy: był więc król, wielcy właściciele ziemscy, drobna szlachta i chłopi. Sto­sunki pomiędzy poszczególnymi warstwami opie­rały się na zasadzie zależności - seniorzy, czyli ci, którzy zajmowali wyższy szczebel drabiny spo­łecznej, mieli swoich wasali, którzy w zamian za przyznawaną im ziemię, opiekę prawną i militar­ną zobowiązywali się do świadczeń wojskowych i finansowych na rzecz seniora. Nawet niektórzy królowie mogli być wasalami innych królów albo świętego cesarza rzymskiego.

Podobne prace

Do góry