Ocena brak

FELIKS II

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Antypapież 355-358, zm. 22 XI 365 k. P o r t o .

W najostrzejszej fazie kryzysu wywołanego —» arianizmem,
F. jako archidiakon rzym. przyjął z woli ces. Konstancjusza
w jego rzym. pałacu sakrę biskupią i urząd pap. (Atanazy
Wielki, Hist. ar. 75); brak uznania dla F. wśród duchowieństwa
i ludu rzym. skłonił Konstancjusza do odwołania (358)
z wygnania pap. Liberiusza i wyrażenia sugestii, by Stolicę
Apost. zajmowali obaj bpi - starszy i młodszy (Sozomen, HE
IV 15); próba odzyskania godności pap. przez F. nie powiodła
się (czasowo zajął bazylikę Juliusza na Zatybrzu).

Pamięć o
chwiejnej postawie Liberiusza spowodowała, że na pocz.
VI w. F. uważano za prawowitego p a p . , a nawet męczennika
i identyfikowano go z męczennikiem Feliksem, pochowanym
przy via Portuense lub via Aurelia (żywot F. w Liber pontificalis,
Duchesne LP I s. LXXIV-LXXV, CXX-CXXV).

 

P. Labriolle, Christianisme et paganisme au milieu du IVe siècle, Fliche-Martin III 1. 182, 197-198, 293; A. Amore, ECat V 1134-1135.

Podobne prace

Do góry