Ocena brak

FEDOROWICZ ALEKSANDER ks.

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

ur. 16 VI 1914 w
Klebanówce k. Zbaraża, zm. 15 VII 1965 w Izabelinie k.
Warszawy, duszpasterz, rekolekcjonista.

Po studiach filoz. 1933-35 na uniw. Jana Kazimierza we
Lwowie rozpoczął studia teol. w tamtejszym seminarium
duch. i 1942 przyjął święcenia k a p ł . ; nast. pracował w Lipinkach
k. Jasła i Tywoni k. Jarosławia, a 1945-52 był k a p e l a n e m
i wychowawcą młodzieży niewidomej w Laskach pod Warszawą;
1951 został prob, nowo utworzonej par. Izabelin, gdzie
zbudował kościół; odnowę liturgii widział w czynnym udziale
wiernych we mszy; podkreślał chrystocentryczny i eklezjalny
sens komunii; zajmował się zwł. duszpasterstwem chorych -
przez konferencje rekolekcyjne, listy i kontakty osobiste;
głosił także rekolekcje dla kapłanów, zakonnic, katechetek,
lekarzy i pielęgniarek; jego refleksje nad sensem cierpienia,
w zjednoczeniu chorych z Chrystusem i między sobą wypływały
z doświadczeń własnego życia naznaczonego chorobą.

Artykuły o tematyce t e o l . , liturg., duszpast. i filoz. publikował
w —» „Apostolstwie Chorych", „Ateneum Kapłańskim",
„Homo D e i " , „Przewodniku Katolickim", „Ruchu
Biblijnym i Liturgicznym", „Tygodniku Powszechnym"
i „ Z n a k u " ; wydano je z różnymi pismami, cyklami konferencji
rekolekcyjnych, fragmentami lit. i listami w Rozważania
i myśli (Pz 1971) oraz Ksiądz Aleksander F. w Kościele dzisiejszym
(WNZP VII, Wwa 1975); zmarł w opinii świętości.

 

A. Santorski, Śp. ksiądz Aleksander F., WAW 48(1966) 48-50; J. Stępień, Wierny świadek ewangelii, śp. ksiądz Aleksander F., HD 35(1966) 77-83; A. i K. Jaroszyńskie, Proboszcz z Izabelina, Znak 19(1967) 535-580; tenże. Proboszcz ksiądz Aleksander F. (1914-1965). WNZP I 425-445; B. Intender, Ksiądz Aleksander F. Wspomnienia. AK 73(1969) 313-320; B. Dembowski, Na marginesie książki śp. księdza Aleksandra F. ..Rozważania i myśli", AK 80(1973) 322-328; J. Tarnowski, W szkole księdza Alego, HD 42(1973) 209-215; B.R. Wosiek. Ksiądz Aleksander F. (1914-1965). Sylwetka duszpasterza, w: Chrześcijanie, Wwa 1974. I 317-330; Wspomnienia o księdzu Aleksandrze F., w: Chrześcijanie, Wwa 1974, I 331-371; B.R. Wosiek, Kaznodziejstwo a wspólnota parafialna w działalności duszpasterskiej księdza F., w: W kierunku prawdy, Wwa 1976, 547-612; S. Iłczyk, Rola parafii w duszpasterstwie w ujęciu księdza Aleksandra F., Kr 1978 (mpsBPap.Wydz.Teol.); B. Pindera, Rota Eucharystii w chrześcijańskim życiu wewnętrznym według księdza Aleksandra F., Lb 1978 (mpsBKUL); S.W. Tarka, Liturgiczna formacja wspólnoty parafialnej według księdza Aleksandra F.. Wwa 1978 (mpsBATK); J. Żołądek. Znaczenie Eucharystii dla życia religijnego wspólnoty parafialnej w świetle wypowiedzi księdza Aleksandra F.. Wr 1979 (mpsBPap.Wydz.Teol.); Refleksje księdza Aleksandra F. na tematy duszpasterskie, w: Chrześcijanie. Wwa 1981, VI 230-245; W. Rusinek. Wspomnienia o księdzu Aleksandrze F.. w: Chrześcijanie, Wwa 1981, VI 189-229; B.R. Wosiek, Ksiądz Aleksander F. w świetle wspomnień i własnych refleksji (1914-1965), w: Chrześcijanie, Wwa 1981, VI 176-188.

Podobne prace

Do góry