Ocena brak

Fazy (stadiów) rozwoju - tożsamość a pomieszanie tożsamości (przemieszanie ról) (okres dorastania 12 - 18)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

W okresie tym jednostka zaczyna mieć poczucie własnej tożsamości, że jest jedyna w swoim rodzaju a mimo to przygotowana do pełnienia jakiejś sensownej roli w społeczeństwie. Człowiek staje się świadomy swoich specyficznych, indywidualnych cech takich jak upodobania, antypatie, przyszłe cele, kierowanie własnym losem. Jest to okres kiedy chce się określić kim jest i czym pragnie być w przyszłości – plany zawodowe. Czynnikiem wew. aktywizującym proces kształtowania osobowości jest ego w swych aspektach świadomych i nieświadomych . ego ma zdolność selekcjonowania i integrowani talentów, uzdolnień i umiejętności w procesach identyfikowania z ludźmi podobnie myślącymi i adaptacji do środowiska społecznego oraz utrzymywania środków obronnych przeciw zagrożeniom i lękowi, uczy się bowiem jakie impulsy, potrzeby i role są najbardziej potrzebne i efektywne. Wszystkie te cechy są integrowane tworząc tożsamość psychospołeczną.

W tym stadium może dojść do przemieszania tożsamości, na skutek nie zintegrowania i taka jednostka nie wie kim jest albo przybiera „tożsamość negatywną” - ma poczucie posiadania wielu potencjalnie złych lub bezwartościowych cech , dlatego może przyjąć jakąś rolę społecznie nie akceptowaną.

Rozwija się cnota wierności , która jest fundamentem na którym budowane jest trwałe poczucie wartości. Wynika z tego, że jednostka dąży do poznania i zrozumienia siebie a także stara się sformułować zbiór wartości.

Podobne prace

Do góry