Ocena brak

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

I. Zależy ona jak sama nazwa wskazuje od ilości dostarczonego światła do komórki rośliny. Dzięki tej fazie dochodzi do wytworzenia siły asymilacyjnej, "mocy redukcyjnej" ( NADPH+), oraz dzięki hydrolizie wody (H2O-˝O2) i dalszym reakcjom ATP z ADP. Faza ta zachodzi w granach, w których jest barwnik fotosyntetyczny. Bez skończenia przebiegu fazy jasnej fotosyntezy, nie można by było rozpocząć fazy ciemnej fotosyntezy. Przejdę teraz do omówienia samego schematu fazy jasnej fotosyntezy:

II. Zacznę od tego, że są dwa chlorofile (a i b). Różnią się one od siebie tym, że pobierają różne długości wiązki świetlnej ( jedne 680mm, natomiast drugie 700mm), jest to FOTOSYSTEM I i FOTOSYSTEM II. Elektrony zgromadzone w "chlorofilu a" w wyniku pobudzenia ich przez wiązkę promieni świetlnych odrywają się od niego. W tym czasie w chlorofilu zostaje tzw. "luka", która będzie zapełniona przez elektron dostarczony (po przejściu przez różnego rodzaju reakcje) z "chlorofilu b". Elektron z "chlorofilu a" po wzbudzeniu przechodzi przez "akceptor elektronów". Następnie przez ferredoksyne, po przejściu, której z NADP powstaje NADPH+H+ (tzw. "moc redukcyjna). Następnie przechodzi elektron przez nukleotydy.

Później w wyniku hydrolizy wody (reakcja wyżej napisana) powstaje pewna ilość energii. Ten "elektron" wędruje dalej do "chlorofilu b" zapełniając tam "lukę". W wyniku wzbudzenia przez światło ten elektron przechodzi kolejną wędrówkę. Przechodzi on znowu przez akceptor elektronowy. Dalej przez plastochiron, cytoofiron a i cytoofiron (gdzie w wyniku syntezy ADP z resztą fosforanową P powstaje końcowy produkt fazy jasnej fotosyntezy),oraz plastocyjanine, po przejściu, której wędruje do "chlorofilu a".

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy:

1) H2O-H++OH-

2) OH--H++˝O2+2el

3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O

Podobne prace

Do góry