Ocena brak

FAUST z MILEWE bp.

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

ur. przed 350 w Milewe (Numid
i a ) , zm. przed 400, przywódca afryk. —» manicheizmu.

Słynął z wymowy i erudycji; przez pewien czas przebywał
w Rzymie; po przyjeździe do Kartaginy (383) prowadził
dyskusje z Augustynem, wówczas zwolennikiem manicheizmu
(—» Augustyn I), osłabiając w nim wbrew zamierzeniom,
przekonania błędnowiercze (Confess. V 3,3; 7,13);
oskarżony o manicheizm (381-386) przed t r y b u n a ł em prokonsula
rzym., skazany został na wygnanie na jakąś wyspę, gdzie
najprawdopodobniej napisał 33 capitula (wg Decretum
Gelasianum, zw. Opuscula); rekonstrukcji treści tego pisma
można dokonać na podstawie repliki Augustyna Contra F.
Manichaeum (PL 42,207-518; CSEL 25 1,251-797), dzięki zamieszczonym
tam licznym cytatom z dzieta F.

F. skłaniając się ku arianizmowi, odrzucał wcielenie Syna
Bożego, dziewicze narodzenie Chrystusa oraz rzeczywistość
j e go męki i śmierci na krzyżu; przyjmował naukę o 2-krotnych
narodzinach człowieka, z których pierwsze (wg ciała)
nie są dziełem Boga; odrzucał cały ST, a z NT przyjmował
tylko 4 Ewangelie oraz Listy Pawła Apostoła, z pominięciem
tych miejsc, k t ó r e nie odpowiadały j e go doktrynie; —» ewangelię
dzieciństwa, genealogię Chrystusa oraz proroctwa o
j e go męce i śmierci przytoczone przez ewangelistów uważał
za interpolacje.

 

A. Brückner. F. Ein Beitrag zur Geschichte des abendländischen Munichäismus. Bas 1901; Bardenhewer IV 512; P. Monceaux, Le manichéen F. Restitution de ses ..Capitula". P 1933; H. Rahner, LThK IV 43; A.M. la Bonnardière. DHGE XVI 729-731 ; SWP 152-153.

Podobne prace

Do góry