Ocena brak

FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Pod wezw. M.B.F.
powstało kilka zgromadzeń zak.:

° wynagrodzicielki MB Bolesnej z Fatimy, Irmas reparadoras
de Nossa Senhora das Dores de Fátima, zał. 1926 w
Lizbonie przez ks. Manuela Nunes Formigäo i Cecylię Santos,
a zatwierdzone 1949 przez bpa Leirii (od 1934 d om macierzysty
w Fatimie); pełnią wieczystą adorację Najśw.
Sakramentu w s a n k t u a r i um fatimskim, a czynnie apostołują
przez szkolnictwo oraz prasę kat. (wydają mies. „Stella"
i „Almanaque de Nossa Senhora de Fatima"); 1982 bylo 108
profesek i 10 domów zak. (w t ym 2 w R F N ) ;

° służebnice M.B.F., Servas de Nossa Senhora de Fatima,
bezhabitowe, zał. 1923 w Santarém (Portugalia) przez
Luizę Marię Langstroth Figueira de Sousa celem wspomagania
duszpasterstwa d i e c ; eryg. 1939 przez patriarchę Lizbony
kard. Manuela Gonçalves Cerejeira, który przyjmując
protektorat nad zgrom, przeniósł jego siedzibę gen. do Lizbony;
1983 było 268 profesek i 34 domy zak.; pracują zwł.
z młodzieżą i w seminariach d u c h . ;

° dominikanki M.B.F. Różańcowej z Yauco (Puerto
Rico), Dominicanas de Nuestra Señora del Rosario de Fatima,
na prawie d i e c , eryg. 1965 z unii pobożnej (zat. 1949
w Yauco przez Domingę Guzman, 1953 zatwierdzonej przez
bpa San J u a n de P u e r t o Rico i 1954 afiliowanej do zak. dominikanów);
prowadzą ambulatoria, katechizację i opiekę
nad rodzinami; 1971 było 75 członkiń i 11 placówek;

° córki M . B . F . , Figlie di Nostra Signora di Fatima, zał.
1942 w D e c o r a t a k. Benewentu przez p r o b . Pellegrina Iasiello (1909-36) w odpowiedzi na apel F. Forgione O F M C a p (ojciec
Pio) o poparcie k a p ł a n ów w ich działalności na rzecz uchronienia
wiernych od propagandy ateistycznej; eryg. 1946
przez bpa Benewentu; 1961 przeniesiono dom gen. do
opactwa Cava dei Tirreni; ponownie eryg. 1964 przez opata
Fausto Mezza j a k o zak. zgromadzenie na prawach d i e c ; 1971
bylo 38 profesek, 5 nowicjuszek i 9 domów zak.; siedziba gen.
w Roccapiemonte (Salerno) ;

° misjonarki córki M . B . F . , Misioneras hijas de Nuestra
Señora de Fátima, zal. 1956 przez abpa La Paz (Boliwia)
Abela Isidoro Antezana y Roias i Marię Immacolate Cruz
Ponce jako pobożna unia; po śmierci założycielki uległo
kasacie (1975);

° misjonarki franciszkanki M.B.F., Missionárias franciscanas
de Nossa Senhora de Fatima, zal. 1966 w Campos do
J o r d á o (Sao Paulo, Brazylia) przez Oreste A n t o n i o Girardiniego
O FM j a k o pobożna unia; 1968 zatwierdzone czasowo
przez bpa z T a u b a t ś ; opiekują się opuszczonymi dziećmi
(przedszkola i szkoły zawodowe); 1977 było 19 profesek, 13
nowicjuszek, 31 aspirantek; dom macierzysty w Campos
do J o r d á o ;

° siostry M.B.F. z Shendam (Nigeria), Sisters of Lady of
Fatima, kongregacja zak. na prawie d i e c , podlegająca
Kongr. Ewangelizacji Narodów, zał. 1964 w Shendam przez
bpa J o h n a Reddingtona, a eryg. 1965; opiekują się chorymi,
katechizują i przygotowują świeckich do apostolstwa; 1972
było 6 profesek, 2 nowicjuszki, 1 dom;

° oblatki M . B . F . , O b l a t e di Maria Vergine di Fatima, zał.
1978 przez diakona Gina Burresi przy s a n k t u a r i um M . B . F . w
San Vittorino k. Tivoli i eryg. przez bpa Tivoli; prowadzą
apostolat środowiskowy oraz szerzą kult M.B.F. (na jej cześć
noszą niebieski habit ze szkaplerzem i r ó ż a n i e c );

° dominikanki MB Różańcowej z Fatimy, Dominicanas
de Nuestra Señora del Rosario de Fatima, eryg. 1955 przez
abpa San Salvadoru ze wspólnoty tercjarek domin., które bez
erekcji kan. istniały w Santa Tecla od 1868; 1958 miały 60
członkiń i 5 domów (w Guatemali, Nikaragui i Salwadorze);
mocą dekretu Stolicy Apost. 1958 zawarły unię z dominikankami
MB Zwiastowania amer, i hiszp. kongregacji;

° siostry M.B.F. z Puny ( I n d i e ) , Sisters of Our Lady of
Fatima, na prawie d i e c , powstałe 1951 ze zgrom, misjonarek
św. Franciszka Ksawerego (zał. 1892 w Bellari przez Francisa
Xavier Kroota, a zatwierdzonego kan. 1896 przez abpa
Madrasu); podlegają Kongr. Ewangelizacji Narodów; 1983
byly 264 profeski, 11 nowicjuszek, 26 domów; siedziba gen. w
Fatima Nagar ( P u n a ) .

 

A. Richard, La pastorale post-Conciliaire et le message de Fatima, w: De primordiis cultus mariani. Acta Congressus Mariologici-Mariani lnternationalis in Lusitania (Lisbona-Fatima) anno 1967 celebrati. R 1970, VI 525-538; A. Rosado Fileno, A Mensagem de Fátima e a problemática pastoral pós-Conciliar. w: De primordiis cultus mariani, R 1970, VI 303-325; G. Rocca, DIP I 587; G. Pettinati, DIP III 905-906, 1646; J. Torres, DIP III 905; D. Kalverkamp, DIP V 1551-1552; G. Rocca. DIP V 1547. VI 381-382; P. Calliari, DIP VI 582; G. Pettinati, DIP VII 1793.

Podobne prace

Do góry